Tinerii specialiști ar putea fi susținuți în angajare și dezvoltare profesională prin intermediul Inițiativei pentru Ocuparea TinerilorO Inițiativă pentru Ocuparea Tinerilor care să promoveze angajabilitatea specialiștilor calificați pentru o dezvoltare durabilă ar putea fi lansată în Republica Moldova. Cu această propunere au venit la final participanții celor două ateliere de lucru, care au avut loc în cadrul conferinței naționale „Promovarea angajabilității tinerilor calificați pentru o dezvoltare sustenabilă”, desfășurat la Chișinău. În cadrul atelierelor au fost abordate necesitățile pieței muncii și oportunitățile de formare profesională de calitate. La discuții și dezbateri au fost prezenți peste 150 de participanți care au identificat împreună oportunități de formare, dar și perspective de angajare în funcție de nevoile pieței muncii, pentru a îmbunătăți competențele tinerilor și a le spori șansele de a obține un job.

Inițiativa Pentru Ocuparea Tinerilor va facilita colaborarea dintre instituțiile și actorii implicați în dezvoltarea învățământului tehnic profesional și calificarea tinerilor specialiști, cu scopul de a aduce plus valoare  domeniilor social, economic și cultural.

Oana Vodiță, Manager de proiect, Proiectul „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”: „Ne-am bazat pe o abordare argumentată științific, am defășurat niște interviuri, am făcut niște studii, diin care reiese că învățământul dual este un model care conduce la angajabilitate sporită a tinerilor. La noi în țară, învățământul dual este acea formă unde agenții economici sunt foarte implicați, am preferat să luăm exemple și să implicăm oameni care au experiență și pot să transmită niște mesaje pertinente și actuale.”

Liudmila Stihi, doctor în economie, conferențiar universitar, consultant GIZ pentru implementarea învățământului dual în Republica Moldova: La atelierele de lucru au fost implicați 5 actori importanți: reprezentații asociațiilor publice centrale și locale, reprezentanții comitetelor sectoriale și societății civile, agenți economici și instituții de învățământ tehnic. Pentru noi era important să identificăm ce poate face fiecare dintre acești actori pentru ca să contribuie la formarea specialiștilor de o calificare necesară pentru piața muncii și cum să sporim productivitatea specialiștilor, astfel încât ei să își valorifice aceste competențe în cadrul entităților și să nu plece să le valorifice în altă țară.”

Rezoluția pune accent pe promovarea angajabilității tinerilor în țară, consolidarea conexiunii cu piața muncii prin formarea profesională de calitate orientată spre satisfacerea necesităților mediului de afaceri, asigurarea domeniilor prioritare ale economiei naționale cu cadre calificate pe termen scurt, mediu și lung.

Sergiu Harea, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova: În cadrul acestor ateliere, au fost identificate principalele probleme cu care se confruntă angajații, angajatorii, dar și soluții în vederea remedierii acestor provocări, precum și inițiative pentru ocuparea tinerilor. Inițiativa Pentru Ocuparea Tinerilor va facilitata implicarea instituțiilor guvernamentale, organelor administrației publice centrale și locale, Camera de Comerț și Industrie, instituțiile de învățământ profesional tehnic în promovarea angajabilității tinerilor în Republica Moldova și crearea unei economii competitive în contextul proiectului nostru național de aderare la Uniunea Europeană și consolidarea unei coeziuni cu piața muncii.”

Lansarea Inițiativei ar putea deveni un instrument de bază pentru o viitoare cooperare dintre Republica Moldova și Republica Federală Germană, în contextul unei cooperări moldo-germane despre consolidarea învățământului dual, pentru a face față provocărilor de dezvoltare a pieței muncii la nivel național și regional. Rezoluția reprezintă și o platformă de identificare de noi oportunități pentru dezvoltarea de competențe sustenabile pentru locuri de munca „verzi”, atât în formarea inițială, cât și în cea continuă.

Sigmund Muller, director de țară GIZ Moldova: Învățământul profesional tehnic dual are o contribuție deosebită în domeniul angajabilității. Strategiile și pachetele educaționale trebuie să fie racordate. Trebuie să instruim specialiștii astfel încât să corespundă pieței muncii. Agenția de Cooperare a Germanei își dorește ca această platformă să fie un imbold spre dezvoltarea domeniilor care contribuie la angajabilitatea tinerilor, astfel încât pe aceștia să îi motivăm să obțină un post de muncă potrivit calificării. Sper să rămânem în continuare în dialog pentru a ne realiza scopurile noastre comune.”

Pentru a soluționa principalele necesități atestate în sistemul educațional care influențează integrarea tinerilor pe piața muncii și dezvoltarea unei economii sustenabile, participanții atelierului au ajuns la concluzia constituirii unei structuri de coordonare, care va stabili pentru anii 2022-2023 un plan de acțiuni care să identifice direcțiile de intervenție pentru a soluționa deficiențele din sistemul educațional.

Conferința națională „Promovarea angajabilității tinerilor calificați pentru o dezvoltare sustenabilă” este organizată de Ministerului Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, cu suportul proiectului „Promovarea Învățământului Profesional Tehnic pentru o Economie Verde”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) și finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC).