Interviu cu Liliana Palihovici, Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de genInterviu cu Liliana Palihovici, Președintă a Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, care recent a fost numită în funcția de Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE privind dimensiunea de gen.

Ambasada Suediei: – Dna Palihovici, vă mulțumim pentru disponibilitatea de a ne răspunde la câteva întrebări. Recent ați fost desemnată în funcția de Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE, privind dimensiunea egaliății de gen. Felicitări! E de menționat că această numire coincide cu preluarea de către Suedia a Președinției în Exercițiu la OSCE, iar Suedia este o promotoare activă a egalității de gen. Ce presupune funcția pe care o îndepliniți, care sunt prioritățile strategice stabilite și angajamentele pe perioada mandatului de Reprezentantă Specială a Președintei în Exercițiu a OSCE?

Liliana Palihovici: – Vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta la acest subiect și de a-mi exprima repetat gratitudinea față de Suedia pentru mandatul încredințat. Este o onoare și o mare responsabilitate pentru mine. Mandatul meu prevede o implicare activă în promovarea unei bune înțelegeri de către statele membre a OSCE a implicațiilor de securitate internațională care pot fi generate de inegalitățile de gen și din subreprezentarea femeilor în procesele de asigurare a păcii și securității, asupra democrației și dezvoltării durabile.

În același timp, voi lucra cu statele participante în oferirea recomandărilor cu privire la modul de implementare a angajamentelor lor internaționale și a angajamentelor OSCE în ceea ce privește egalitatea de gen și femeile, pacea și securitatea, inclusiv angajamente care reies din prioritățile identificate în Planul de acțiune de gen al OSCE din 2004 și Agenda pentru femei, pace și securitate. O alta sarcină care îmi revine este ca împreună cu echipa OSCE să urmărim evoluțiile din regiunea OSCE în domeniul respectării drepturilor femeilor și să asigurăm intervenția promptă și potrivită din partea structurilor OSCE în cazul constatării derapajelor de la angajamentele asumate în acest domeniu.

Deci , din cele menționate mai sus, este de înțeles că prioritățile mandatului meu în 2021 sunt prioritățile anunțate de Președinta în exercițiu a OSCE, Ann Linde în domeniul egalității de gen și ele sunt centrate pe consolidarea egalității de gen, a eforturilor de integrare a egalității de gen și a punerii în aplicare a întregii agende pentru femei, pace și securitate în regiunea OSCE, precum și a eforturilor statelor de abilitare economică a femeilor, ultima reprezentând o dimensiune care necesită și mai multă atenție din cauza degradării situației economice a femeilor în urma efectelor pandemiei.

Ambasada Suediei: – Egalitatea de gen între bărbați și femei a constituit un principiu fundamental al Uniunii Europene încă de la înființarea sa. Deși s-au înregistrat progrese semnificative la nivelul UE și în cadrul statelor membre, totuși se consideră că mai este de muncit pentru a elimina discriminările dintre femei şi bărbaţi. Dar cum se descurcă Moldova la capitolul egalității de gen? Ce s-a făcut și ce ar trebui de făcut pentru sprijinirea egalității de gen în Moldova?

Liliana Palihovici: – În ultimul deceniu Republica Moldova cu susținerea partenerilor de dezvoltare, și în mod special cu susținerea Suediei, a Entității Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen, și a Uniunii Europene, a realizat mai multe acțiuni pentru combaterea stereotipurilor de gen, prevenirea violenței împotriva femeilor, abilitarea economică a femeilor și alte acțiuni centrate pe promovarea egalității de gen în toate domeniile de dezvoltare. S-au obținut și anumite progrese, printre care o ușoară îmbunătățire a participării femeilor în procesele decizionale, o anumită creștere a reprezentării femeilor în structurile de menținere a ordinii publice și în forțele armate, o îmbunătățire a cadrului legal pentru prevenirea discriminării și eliminare a inegalităților, inclusiv a celor de gen.

Însă aceste progrese încă nu pot fi considerate sau apreciate ca unele care au adus schimbarea ireversibilă în comportamentul și atitudinea societății moldave în domeniul egalității de gen. Autoritățile naționale trebuie să dea dovadă de voință politică pentru a realiza angajamentele naționale și internaționale cu privire la egalitatea și echitatea între femei și bărbați, pentru a asigura o reprezentare a femeilor de cel puțin 40 la sută în funcțiile publice de conducere, pentru ratifica Convenției de la Istanbul și implementarea ei, pentru a diminua discrepanțele salariale între femei și bărbați, pentru a crește implicarea femeilor în procesele de negociere și discutare a soluțiilor pentru reintegrarea țării.

Pentru atingerea obiectivelor pe toate dimensiunile susmenționate, Guvernul și Parlamentul trebuie să dea dovadă de mai multă consecvență în implementarea politicilor publice sensibile la dimensiunea de gen, să-și schimbe abordările în elaborarea bugetului de stat aplicând principiile bugetării sensibile la dimensiunea de gen, să sporească alocațiile financiare pentru susținerea antreprenorialului feminin, precum și pentru prevenirea violenței de gen și dezvoltarea serviciilor pentru asistarea victimelor violenței. Este important să ne asigurăm ca societatea înțelege că democrația veritabilă se construiește pe respectarea drepturilor omului și pe condiții create pentru afirmarea potențialului femeilor și bărbaților în beneficiul lor personal și al societății.

Ambasada Suediei: – Reieșind din experiența pe care o aveți în proiectele dedicate promovării egalității de gen și implementării angajamentelor naționale și internaționale pe această dimensiune, ce părere aveți, cum ar trebui să se implice societatea civilă pentru a contribui la schimbarea despre care se discută constant?

Liliana Palihovici: – Aveți dreptate, pe parcursul anilor am contribuit la promovarea legislații în domeniu egalității de gen, la implementarea mai multor proiecte care au încurajat participarea femeilor în dezvoltarea comunităților lor și a țării, precum și implicarea lor în procesele decizionale. În același timp, cunosc mai multe organizații ale societății civile care investesc de ani buni timp și resurse în acest domeniu, și îmi vine greu astăzi să-mi imaginez, cum ar fi arătat situația în domeniu fără implicarea lor. Mai multe schimbări s-au produs datorită implicării și pledoariei societății civile. Printre exemplele cele mai cunoscute sunt introducerea cotei de gen în codul electoral, stabilirea dreptului la concediu paternal, dezvoltarea capacităților poliției și armatei naționale pentru asigurarea egalității de gen în aceste instituții, promovarea standardelor de calitate a serviciilor oferite femeilor victime a violenței , promovarea modificării legislației în scopul îmbunătățirii mecanismului de protecție a victimelor violenței.

Organizațiile societății civile monitorizează continu procesul de implementare a politicilor statului în domeniul egalității de gen, realizează cercetări, analize, iar multe din recomandările lor sunt preluate în politicile publice în domeniu. Primele servicii pentru femeii victime ale traficului de ființe umane, pentru victime ale violenței domestice au fost create de organizațiile societății civile, și tot ele pledează astăzi pentru îmbunătățirea rețelei de servicii de îngrijire a copilului, fapt care ar permite ambilor părinți și în special femeilor să se afirme profesional și să-și asigure venituri suficiente pentru o viață decentă.

Organizațiile societății civile și în continuare trebuie să pună umărul la consolidarea democrației, să monitorizeze respectarea drepturilor omului în Moldova și să ceară schimbarea abordărilor, atunci când intervențiile promovate prin politicile publice nu oferă soluții care țintesc necesitățile specifice a femeilor și bărbaților, tinerilor și persoanelor în etate, a persoanelor cu dizabilități sau al altor grupuri care se simt defavorizate. Aceasta este ceea ce trebuie să facă organizațiile societății civile, chiar dacă nu întotdeauna relația dintre societatea civilă și guvernare este una colaborarea.

Ambasada Suediei: – Ambasada Suediei la Chișinău promovează implicarea femeilor și fetelor în diverse domenii: tehnologie, antreprenoriat, securitate și apărare, prin sprijinirea programelor de dezvoltare a capacităților și recalificare, care are scopul promovării în funcții de execuție și conducere a femeilor. Care sunt sectoarele în care femeile necesită mai multă încurajare și suport în opinia dvs.?

Liliana Palihovici: – Suedia oferă Republicii Moldova un suport extrem de prețios în promovarea democrației, drepturilor omului, inclusiv în promovarea egalității de gen. Acest lucru îl apreciem și sperăm ca modelele dezvoltate cu suportul acestei țării să fie multiplicate la nivel național. Dacă este să vorbim despre domeniile în care trebuie încurajată implicarea femeilor, atunci răspunsul meu ferm este – în toate domeniile, doar așa putem asigura dezvoltarea durabilă a țării și prosperitatea fiecărui cetățean fie el bărbat sau femei.

Ambasada Suediei: – Ce le-ați răspunde persoanelor care consideră că egalitatea de gen este „o problemă a femeilor”?

Liliana Palihovici: – Răspunsul este unul simplu, femeile constituie peste jumătate din populația de pe glob, ignorând drepturile lor, ratăm beneficiile enorme pe care le poate obține societatea în dezvoltarea sa prin valorificarea competențelor, talentului și abilităților femeilor.

Sunt sigură, spre exemplu, că o implicare mai mare a femeilor în procesele de luare a deciziilor ar aduce mai multă bună guvernare, mai multe femei implicate în procesele de mediere a conflictelor ar aduce mai multe acorduri de pace durabile, mai multe femei în domeniul cercetării și științei ar permite descoperiri noi și soluții pentru problemele majore cu care se confruntă societatea modernă, cum ar fi sărăcia, lipsa de tratamente pentru maladii care astăzi răpesc viețile a milioane de oameni.

Deci, nu cred că societatea își poate permite în continuare să ignore un potențial atât de mare. Reieșind din cele menționate mai sus, asigurarea egalitatea de gen nu este o problema a femeilor, este un subiect important al politicilor de stat, o datorie a statului, a societății și a fiecărui cetățean în parte, dacă dorim să trăim într-o societate prosperă și a demnității umane.

Ambasada Suediei: – Dna Palihovici, vă mulțumim și succese în munca dvs. de mai departe!

Sursă interviu:
https://www.swedenabroad.se/

Linkhttps://bit.ly/3b65C6x