Al doilea raport #MoldovaEUCandidateCheck: Ce progrese înregistrăm în realizarea angajamentelor pentru deschiderea negocierilor de aderare la UE?Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” și Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), în cadrul inițiativei #ThinkTanks4EUMembership și în cooperare cu Fundația  „Friedrich Ebert” în Republica Moldova, au prezentat, joi, 20 iulie 2023, în cadrul unei conferințe, cel de al doilea raport alternativ de realizare a Planului de Acțiuni pentru implementarea celor 9 recomandări ale Comisiei Europene în contextul cererii de aderare a Republicii Moldova la UE.

Raportul #MoldovaEUCandidateCheck reflectă principalele progrese, constrângeri și priorități revizuite și actualizate pentru perioada 1 iulie 2022 – 30 iunie 2023. Experții celor trei organizații apreciază că, până la 30 iunie 2023, majoritatea măsurilor au fost îndeplinite, fiind înregistrată media generală de implementare de 4,24 puncte din pragul maxim de 5 puncte.

Astfel din cele 60 de acțiuni asumate de autorități în Planul de Acțiuni conexe celor 9 angajamente, 24 acțiuni (40%) au fost îndeplinite fără carențe, 25 acțiuni (41,66%) au fost implementate cu unele rezerve, 10 acțiuni (16,66%) urmează a fi îndeplinite, iar o acțiune (1,67%) a fost realizată cu rezerve substanțiale.

Potrivit autorilor, cel mai bun calificativ – 5 puncte – este atribuit reformei ce vizează gestionarea finanțelor publice (angajamentul 7), unde toate acțiunile au fost îndeplinite.

Angajamentul 2 care ține de implementarea recomandărilor OSCE/ODIHR în domeniul reformei electorale, de asemenea, a fost realizat anterior, fiind apreciat în primul raport cu 4 puncte din 5. Alte acțiuni nu au fost realizate, iar Comisia Europeană în evaluarea intermediară din luna mai 2023, a considerat această condiție îndeplinită. Cu toate acestea, nivelul de implementare al recomandărilor Comisiei de la Veneția a fost reflectat în cel de-al doilea raport în cadrul primului angajament (reforma justiției).

Se înregistrează un progres cu privire la domeniul protecției drepturilor omului (angajamentul 9) cu 4,75 puncte, urmat de domeniul cooperării cu societatea civilă (angajamentul 8) cu 4,6 puncte din 5, unde toate acțiunile au fost îndeplinite, însă unele cu carențe nesemnificative. De asemenea, domeniul combaterii criminalității organizate (angajamentul 5) a fost evaluat cu 4,35 puncte, majoritatea acțiunilor sunt implementate, două urmând să fie finalizate.

De asemenea, se atestă unele progrese în domeniul reformei administrației publice (angajamentul 6), reforma justiției (angajamentul 1), ambele fiind evaluate cu 4 din 5 puncte, ceea ce înseamnă că majoritatea acțiunilor planificate au fost implementate cu unele rezerve nesemnificative. În ambele cazuri urmează a fi finalizată cel puțin câte o acțiune cheie, și anume funcționalitatea deplină a CSM și CSP în cazul reformei justiției, și consolidarea capacității administrative în domeniul reformei administrației publice.

Totodată, autoritățile urmează să întreprindă mai multe acțiuni pentru a avansa realizarea angajamentelor 3 și 4, care vizează combaterea corupției și deoligarhizarea. La finele lunii iunie 2023, progresele în aceste domenii au fost evaluate cu doar 3,77 și 3,7 puncte, respectiv. În aceste domenii rămân prioritare delimitarea clară a competențelor dintre autoritățile anticorupție, fortificarea Procuraturii Anticorupție de investigare a corupției mari, precum și implementarea Planului de măsuri de deoligarhizare.

Reamintim că, la 13 aprilie 2023, a fost publicat primul Raportul alternativ și Tabelul de Monitorizare #MoldovaEUCandidateCheck, care a reflectat rezultatele evaluărilor inițiale pentru perioada 1 iulie 2022 – 31 martie 2023. Potrivit raportului precedent, media generală pentru gradul de implementare a celor nouă angajamente a fost de 3,8 din 5 puncte.

Versiunea online în limba română și limba engleză a Raportului actualizat #MoldovaEUCandidateCheck, precum și rezultatele exercițiului de monitorizare reflectate în Tabelul de Monitorizare interactiv sunt disponibile pe pagina www.euromonitor.md, precum și pe paginile web www.ipre.mdwww.expert-grup.org și www.crjm.org.

FES