Parteneriate durabile între actorii cheie interesați pentru un răspuns rapid la nevoile micilor agricultori și crescători de taurine din raionul Ungheni: provocări și perspective5 mai 2023 - Membrii Clusterului GREEN FARM UNGHENI s-au întâlnit în cadrul mesei rotunde „Parteneriate durabile între actorii cheie interesați pentru un răspuns rapid la nevoile micilor agricultori și crescători de taurine din raionul Ungheni: provocări și perspective”.

11 mici antreprenori şi crescători de bovine, 12 reprezentanţi ai instituţiilor de cercetare, inovare, educaţie şi 4 reprezentanţi ai societăţii civile au discutat despre oportunități și perspective pentru eficientizarea proceselor în sectorul zootehnic, în special creșterea productivității și calității laptelui şi cărnii, noi tehnologii, nutriţia, majorarea productivității, menţinerea stării de sănătate a animalelor, igienizarea fermelor, compostare şi alte subiecte de interes din acest domeniu.

De asemenea, printre subiectele discutate s-au regăsit: guvernanța participativă, avantajele colaborării în baza contractului de societate civilă, ecosisteme, cultura şi educaţia consumatorului.

În debutul evenimentului, directorul Institutului de cercetări pentru culturile de câmp ,,SELECȚIA” din orașul Bălți, dr. hab. Boris Boicean, a menţionat „Sunt onorat să fiu prezent în calitate de membru al Clusterului „GREEN FARM UNGHENI”. E timpul să ne învăţăm de la Mama Pământ să fim grijulii, atenţi şi iubitori. Să căutăm cele mai inteligente soluţii pentru a proteja solul. Compostarea este o soluţie excelentă pentru hrana solului, care ne va ajuta să-l protejăm, să ne hrănim şi să-l transmitem generaţiilor viitoare”. „Sectorul zootehnic este unul cu un potenţial enorm pentru Republica Moldova din punct de vedere economic, pentru că vorbim de o valoare adăugată sporită, dar şi despre o soluţie în agricultură în condiţiile schimbărilor climaterice şi ale secetei pe care o avem. Vrem să avem şi agricultură rezistentă la secetă, dar şi efect economic.”

La rândul său, şeful Direcției Agricultură și Alimentație Ungheni, Viorel Scutaru, a menţionat că sectorul zootehnic este o prioritate pentru dezvoltarea socio-economică a raionului Ungheni. El a încurajat membrii Clusterului „GREEN FARM UNGHENI” să colaboreze şi să acceseze sprijinul reprezentanţilor mediului de cercetare, inovare şi educaţie pentru a dezvolta afaceri verzi şi prospere.

Directorul Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară, dr. hab., Oleg Mașner, a oferit informaţii valoroase despre rolul cercetărilor științifico-practice cu privire la reproducere, selecţie şi grija faţă de sănătatea bovinelor.

La capitolul compostarea deșeurilor organice şi remedii eficiente pentru un spațiu prietenos mediului a vorbit Larisa Cremeneac, cercetător științific din cadrul Institutului Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară.

Ce ţine de aspecte teoretico-practice de alimentație a bovinelor și prepararea nutrețurilor calitative, cu informaţie importantă a venit Sergiu Coșman, dr. hab., șef Laborator, Institutul Științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară.

La eveniment au fost prezenţi şi oaspeţi de peste Prut, care au împărtăşit din experienţa lor în cadrul proiectului Cities2030. Ioan Sebastian Brumă şi Lucian Tanasă, cercetători la Institutul de Cercetări Economice și Sociale Gh.Zane, Academia Română, Filiala Iași au oferit recomandări pentru activitățile din cadrul Clusterului „GREEN FARM UNGHENI”. La fel, ei au prezentat şi perspective pentru colaborare transfrontalieră sectorială.

Preşedinta Asociaţiei Naţionale a Producătorilor și Procesatorilor de Lapte, Carolina Linte a menţionat că suportul statului este esenţial şi în continuare. Crearea şi punerea la dispoziţia sectorului zootehnic a unei linii de finanţare avantajoase poate impulsiona dezvoltarea acestui domeniu care cu părere de rău, este în stagnare. 

„În calitatea noastră de membri ai Clusterului „GREEN FARM UNGHENI” suntem conștienți de faptul că suntem grupul țintă care va avea beneficii majore. Pe de altă parte, ne bucurăm că mediul academic este interesat de partea aplicativă. Deci, atunci când fiecare ne regăsim rolul, locul și interesul, putem colabora într-o nouă formă, care pornește de la viziune comună și acțiuni cu sens. Apreciem enorm contextul și conținutul acestui eveniment. Vom menține o legătură constantă cu ceilalți membri ai clusterului pentru a avea posibilitatea de a primi răspunsuri rapide la întrebările care ne apar”, a mentionat Igor Ciocirlan, fondator și administrator SRL „Ego-Conex”.

Daniela Dîrzu, preşedinta Asociaţiei Obşteşti „AVÎNT”, a conchis „Dorim să ne unim eforturile într-un mod inteligent, astfel ca împreună să contribuim la realizarea obiectivelor agriculturii durabile, care prevede asigurarea și gestionarea corespunzătoare a tuturor resurselor necesare în agricultură, cum ar fi solurile, apa, resurse genetice, controlul dăunătorilor și al bolilor, ceea ce va promova creșterea productivității, protecția mediului, adaptarea și atenuarea schimbărilor climatice”.

Urmează să elaborăm strategia de vizibilitate și comunicare a Clusterului, să determinăm agenda atelierelor tematice și a sesiunilor de informare despre măsurile de susținere din partea statului, calendarul vizitelor la locul desfășurării activității fermelor, precum și fixarea unor întâlniri cu producătorii de compost din România.

Menționăm, că inițiativa de creare a Clusterului „GREEN FARM UNGHENI”, este un instrument de soluționare a problemelor din domeniul zootehnic și a apărut de la „firul ierbii”, aducând în lumina problemele și generând soluții colective pentru rezolvarea acestora.

GREEN FARM oferă acces la oportunități și aduce valoare în sectorul zootehnic din Republica Moldova, astfel ca împreună să atingem angajamentele asumate pentru creșterea, dezvoltarea și modernizarea acestui domeniu.

Pentru detalii vă invităm să urmăriți pagina de facebook a Asociației Obștești „AVÎNT” - https://www.facebook.com/EducatiesiDezvoltare