IDIS „Viitorul” a încheiat prima etapă din programul de consolidare a OSC-urilor la nivel local în domeniul bunei guvernări”

Ultimul seminar al programului de consolidare a capacităților în domeniul bunei guvernări a unui grup de 30 de organizații ale societății civile s-a desfășurat, online, la sfârșitul lunii februarie. În cadrul seminarului, experții Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, Viorel Pîrvan și Diana Enachi, au vorbit reprezentanților OSC-urilor despre achizițiile publice, investițiile, întreprinderile municipale și participarea în societățile comerciale și resursele umane.

Programul, care are ca scop consolidarea rolului de watch-dog al OSC-urilor, se desfășoară în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, implementat de către IDIS „Viitorul” și finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. 

Potrivit Dianei Enachi, cadrul legal care reglementează procesul de achiziție este unul complex, iar datele și sursele de date pe achiziții nu sunt accesibile într-o sursă unică de date, ceea ce de obicei face destul de dificil procesul de monitorizare. Experta spune că OSC-urile au aflat în cadrul seminarului care sunt sursele de date și care sunt informațiile și documentele din procesul de achiziție pe care autoritățile sunt obligate să le publice.

„Pentru a reduce din riscurile de corupție, conflictele de interese și utilizarea banilor în alte scopuri este important ca autoritățile publice locale, în calitate de fondatori, să asigure transparența și profesionalismul în administrarea corporativă a întreprinderilor. Concursurile desfășurate pentru ocuparea funcțiilor publice la nivel local, de multe ori se desfășoară cu înțelegeri ascunse și favorizarea unor candidați. De aceea este important ca autoritățile publice locale să asigure accesul publicului la toate informațiile ce se referă la selectarea și angajarea cadrelor în serviciul public”, a spus Viorel Pîrvan.

„Au fost seminare extrem de utile, cu informații exacte, cuprinzătoare și bine structurate. Acestea trebuie repetate ca să afle cât mai mulți activiști civici cum pot ei influența sporirea transparenței în procesul decizional. Consider că doar așa vom putea urni carul din loc”, a spus Elena Calmîș, participantă la seminar.

„Temele abordate  în cadrul programului au fost selectate anume acele de care avem nevoie în domeniul bunei guvernări la nivel local. Toți formatorii au dat dovadă de înalt profesionalism, prezentând temele abordate succint, clar, pe înțelesul tuturor participanților la  instruire”, a spus Elena Vlas, și ea participantă la seminar.

Ana Znaceni, coordonatoarea programului, susține că principiile bunei guvernări implică respectarea transparenței în elaborarea și adoptarea actelor normative, iar transparența reprezintă o caracteristică esențială de administrare a treburilor publice. De asemenea, menționează că deptul la acces liber la informațiile de interes public și dreptul de participare la procesul decizional le este garantat tuturor părților interesate, care ar putea fi afectate de adoptarea deciziei autorității publice și care pot influența procesul decizional.

„Achizițiile publice, investițiile, întreprinderile municipale, participarea în societățile comerciale și resursele umane reprezintă ultime trei zone de transparență din cele nouă care au fost discutate de către beneficiarii programului împreună cu experții proiectului Viorel Pîrvan și Diana Enachi. În cadrul celor 3 seminare de instruire, ne-am propus să consolidăm capacitățile OSC-urilor locale, iar prin intermediul „temelor pentru acasă” cunoștințele teoretice au fost materializate în activități practice ce vor ajuta beneficiarii să elaboreze rapoartele de monitorizare a transparenței APL”, a spus Ana Znaceni.

Programul cuprinde trei etape – instruire, mentorat și elaborarea rapoartelor de monitorizare a transparenței și responsabilității a 32 APL de nivelul II și 60 APL de nivelul I din Republica Moldova. Procesul de instruire a inclus trei seminare. Etapa de mentorat prevede ghidarea participanților și explicarea pașilor necesari elaborării raportatelor de monitorizare, iar ultima etapă este elaborarea rapoartelor. Alte activități ale proiectului sunt organizarea a trei emisiuni TV la nivel regional, trei conferințe regionale (online), pentru ca OSC-urile să aducă la cunoștința cetățenilor constatările rapoartelor de monitorizare și evaluare.

Primul seminar a avut loc pe data de 4 februarie, iar al doilea pe 18 februarie.

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.