IDIS „Viitorul” a dat startul unui program de consolidare a capacității unui grup de OSC-uriInstitutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” a dat startul unui program de consolidare a capacităților în domeniul bunei guvernări a unui grup de 30 de organizații ale societății civile. Prima instruire a avut loc joi, 4 februarie, în regim online. Experții IDIS „Viitorul”, Viorel Pîrvan și Diana Enachi, au instruit participanții cum să participe în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor la nivel local, cum să obțină acces la informațiile publice și cum să monitorizeze administrarea proprietăților publice.

Programul, care are ca scop consolidarea rolului de watch-dog al OSC-urilor, se desfășoară în cadrul proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați”, implementat de către IDIS „Viitorul” și finanțat de către Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Coordonatoarea proiectului, Ana Znaceni a spus în deschiderea sesiunii că programul cuprinde trei etape – instruire, mentorat și elaborarea rapoartelor de monitorizare a transparenței și responsabilității a 32 APL de nivelul II și 60 APL de nivelul I din Republica Moldova. Procesul de instruire presupune organizarea a trei seminare în zilele de 4, 18 și 25 februarie. Etapa de mentorat - ghidarea participanților și explicarea pașilor necesari elaborării raportatelor de monitorizare, iar ultima etapă este elaborarea rapoartelor.

Potrivit Anei Znaceni, alte activități ale proiectului sunt organizarea a trei emisiuni TV la nivel regional, trei conferințe regionale (online), pentru ca OSC-urile să aducă la cunoștința cetățenilor constatările rapoartelor de monitorizare și evaluare. Ana Znaceni a îndemnat reprezentanții OSC-urilor să fie acei agenți ai schimbării în localitățile lor, iar cunoștințele acumulate în cadrul acestui proces să nu ezite să le pună în practică în cadrul altor proiecte pentru a avea cetățeni informați și autorități publice locale transparente.

„Gestionarea proprietății publice este unul dintre cele mai vulnerabile domenii la riscuri de corupție. Această vulnerabilitate este generată de cadrul legal lacunar, confuz, contradictoriu; lipsa de transparență, dar și lipsa unei evidențe a bunurilor proprietate a APL. Transparența în administrarea proprietății publice este un principiu prevăzut în cadrul legal. Iar, asigurarea transparenței anunțurilor și rezultatelor privind licitațiile sau concursuri de vânzare, locațiune, arendă a bunurilor publice este o obligație legală a APL-urilor”, a spus Diana Enachi,

„Chiar dacă în ultimii ani s-au înregistrat progrese în ceea ce privește cetățenia activă, există în continuare o nevoie acută de a dezvolta o cultură a participării active și democratice a cetățenilor la nivel local, regional și național. Orice decizie a administrației publice locale are un efect asupra cetățeanului, din acest motiv este nevoie de transparență în luarea deciziilor publice și de participare publică”, a spus Viorel Pîrvan.

Proiectul „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” este implementat în perioada septembrie 2020 – iulie 2021.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

Acest comunicat de presă a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a proiectului „Autorități publice transparente pentru cetățeni activi și informați” și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Uniunii Europene.