Un nou proiect de sporire a activismul civic în rândul tinerilor din raionul IaloveniAsociația Obștească ,,Eco-Răzeni” dă startul unui nou proiect regional ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”. Proiectul va constitui rampa de valorificare a comunităților prin abilitarea tinerilor din raionul Ialoveni cu mecanisme funcționale, accesibile și durabile de participare la procesul bunei guvernări.

Elaborarea proiectului a pornit de la premiza că forma cea mai potrivită prin care tinerii se pot manifesta, responsabiliza şi implica în viaţa comunităţii este participarea lor la decizia publică. În scopul educării tinerilor în spiritul democrației participative, a îmbunătățirii comunicării dintre tineri și factorii de decizie, dar și a activării potențialul acestora întru schimbarea viitorului comunităților din care fac parte, echipa de proiect și-a propus 3 obiective centrale, și anume:

  • să consolideze capacitățile instituționale ale structurilor reprezentative ale tinerilor din 20 de localități ale raionului Ialoveni;
  • să dezvolte două mecanisme digitale de informare și interacțiune privind oportunitățile de participare a tinerilor la viața publică;
  • să elaboreze 16 documente de politici publice, cu participarea nemijlocită a tinerilor și a altor actori comunitari din localitățile raionului Ialoveni.

Pentru atingerea acestor obiective temerare, menite să ofere posibilitate tinerilor de a contribui la creionarea viitorului comunităților locale, vor fi desfășurate mai multe activități: organizarea de ateliere de instruire, mese rotunde, alegeri de tineret, dezvoltarea unei platforme de comunicare online și a unui site web de podcasturi, elaborarea de noi documente de politici publice locale, cu participarea tinerilor. Toate acțiunile prevăzute în proiect au o misiune comună, cea de a aduce în același loc tinerii și autoritățile locale, pentru a dezvolta sentimentul identității și al apartenenței, dar, mai ales, de a face din localitățile raionului Ialoveni bune practici de cetățenie activă pentru o bună guvernare locală.

Astfel, prin intermediul proiectului ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare”, peste 200 de tineri vor cunoaște ce înseamnă democrația participativă, implicarea civică, voluntariatul și lucrul în echipă, fiind instruiți și motivați să desfășoare alegerile pentru crearea consiliilor de tineret în 20 de localități. În consecință, vor fi create și dezvoltate două mecanisme digitale de informare și interacțiune în vederea consolidării structurilor de tineret, pentru a permite acestora să-și realizeze misiunea de reprezentare a intereselor și necesităților tinerilor în raport cu autoritățile administrației publice. Amintim că proiectul va fi implementat în perioada septembrie 2020 – august 2021 și are un buget de 28 785 euro.

Asociația obștească „Eco-Răzeni” este beneficiara programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer și implementează proiectul ,,Activismul tinerilor – soluția dezvoltării comunitare” în 20 de localități ale raionului Ialoveni.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul ”Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent ”Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă ”ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat.

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.