Proiectul „Împreună cu cetățenii pentru Bună Guvernare” a fost lansatINFONET KAS 1

Astăzi, 26 noiembrie 2019, într-un cadru festiv, la primăria orașului Leova, a fost lansat oficial proiectul „Împreună cu cetățenii pentru bună guvernare”, cofinanțat de către Uniunea Europeană, Fundația Konrad Adenauer și Fundația Friedrich Ebert prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

26.11.2019 Leova

Scopul general al proiectului este de a spori cultura politică a cetățenilor din mediul rural și de a promova buna guvernare prin APL responsabile și cetățeni activi, care modelează și îmbunătățesc împreună viața comunităților lor.

Proiectul își propune să dezvolte capacitățile Administrației Publice Locale și a grupurilor de cetățeni în domeniul transparenței administrative, anticorupție și integritate, a procesului participativ de luare a deciziilor; să creeze Coaliții Locale (CL) – structuri durabile ale cetățenilor cu inițiativă pentru participare activă a lor la procesele decizionale și la viața socială a comunității; să sensibilizeze opinia publică privind efectele corupției și importanța bunei guvernări.

Întru atingerea scopurilor și obiectivelor propuse, proiectul va întreprinde o serie de acțiuni de evaluare a calității guvernări; instruire a reprezentaților Autorităților Administrației Publice Locale și a Consiliilor Locale în domeniul transparenței administrative, a procesului decizional participativ, politicilor anti-corupție și de integritate și a achizițiilor publice. Proiectul va acorda suport în crearea Coalițiilor Locale ale cetățenilor pentru implicarea lor activă în monitorizarea activității AAPL, dar și în procesul de implementare a planurilor de acțiuni privind îmbunătățirea transparenței administrative, accesului la informații și procesului decizional participativ în localitățile lor. În vederea sensibilizării opiniei cetățenilor privind efectele corupției și importanța bunei guvernări, proiectul va monta și ține reprezentații ale teatrului social, în distribuția actorilor Teatrului Muzical-Dramatic „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul.

În cadrul evenimentului de lansare a proiectului mai-sus menționat, a fost semnat Acordul de parteneriat între primăria orașului Leova, Alianța INFONET și Asociația Cetățenilor cu Inițiativă pentru implementarea proiectului în oraș.

Primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean, prezent la eveniment, a declarat: „Acordul de parteneriat încheiat semnifică dorința autorităților locale de a spori transparența decizională și dezvolta capacitățile lor pentru a fi mai eficienți în servirea cetățeanului, deoarece cetățeanul este cel care ne taxează atunci când politicile publice nu sunt deschise”. Radu Trandafir, consilier al orașului, a subliniat necesitatea acestui proiect pentru orașul  Leova, iar Ion Calalb, cetățean al orașului Leova, susține că activismul și implicarea cetățenească este direct proporțională cu atitudinea prietenoasă a autorităților față de alegătorii săi.

Proiectul „Împreună cu cetățenii pentru bună guvernare” este implementat de către Alianța INFONET și Asociația Cetățenilor cu Inițiativă (ACI), în parteneriat cu Fundația Friedrich Ebert, în 5 localități din Republica Moldova, în perioada 1.11.2019 – 31.01.2021.

***

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer (KAS), va oferi în perioada anilor 2019-2021 granturi în valoare de circa 3 milioane de euro Organizațiilor Societății Civile, care își desfășoară activitatea în afara orașului Chișinău.

Proiectul „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova” este implementat în parteneriat cu Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”, Asociația pentru Democrație Participativă „ADEPT”, Asociația pentru Politica Externă și Asociația Obștească Centrul European Pro-Europa din Comrat. 

Scopul Proiectului este de a contribui la dezvoltarea societății civile de nivel local din Republica Moldova care promovează și monitorizează transparența și responsabilitatea instituțiilor publice, inclusiv în implementarea Acordului de Asociere RM-UE.

 

Pentru informații suplimentare:

Sofia Ursul, președintă, Asociația Cetățenilor cu Inițiativă, +373 68323166, sursul@gmail.com

Victor Koroli, director executiv, Alianța INFONET, +373 69252453, vkoroli@gmail.com

INFONET KAS 2