Animarea sectorului asociativ la Telenesti

Vineri, 14 mai anul curent, la Telenesti s-a desfasurat un atelier de lucru cu participarea liderilor de ONG-uri locale și funcționari publici in contextul actiunilor de eficientizare a parteneriatelor APL-ONG. În cadrul activitatii au fost discutate diverse aspecte ale parteneriatelor la nivel local. Ca rezultat al discutiilor în grupuri au fost evidentiate mai multe dificultati ce se manifesta in constructia de pareneriate APL – ONG la nivel local. Dificultatile cel mai frecvent menționate au fost:
  • lipsa de comunicare si abilitati slab dezvoltate de comunicare
  • lipsa transparentei in procesele decizionale ale APL și activitatea ONG-urilor
  • indiferenta si pasivitate
  • resurse financiare insuficiente
  • sector asociativ slab dezvoltat
  • capacitati tehnice si institutionale nedezvoltate
  • slaba implicare a agentilor economici in actiuni sociale
  • lipsa increderii dintre APL-ONG etc.

Reprezentantii autoritatilor publice locale au mentionat ca pentru a avea parteneriate eficiente este necesara o cunoastere mai buna  a specificului de ativitate a asociatiilor obstesti, o coordonare a tuturor actiunilor de interes comun, dezvoltate capacitati de participare pentru o guvernare mai buna, asigurarea durabilitatii proiectelor initiate si cit mai multa initiativa si implicare la nivel local. Liderii de asociatii obștești s-au pronuntat pentru ca autoritatile publice locale sa devina  mai receptive fata de initiativele asociatiilor obstesti, sa dezvolte programe de sustinere a parteneriatelor locale prin asigurarea contributiei la proiecte de dezvoltare, incurajarea asociatiilor obstesti active, elaborarea Schemelor de Granturi pentru proiecte de dezvoltare.

In concluzie, liderii asociatiilor obstesti au mentionat ca este necesara o animare a sectorului asociativ din raionul Telenesti prin organizarea de retele si comunitati asociative de sprijin la nivel raional, imbunatatirea mecanismelor de comunicare, consolidarea capacitatilor institutionale si tehnice, instruire la distanta, formarea de facilitatori locali pentru diverse domenii de activitate  pentru a consolida partenriatele intre asociatii obstesti si a asociatiilor obstesti cu autoritătile publice locale.

Atelierul de lucru este o acțiune Pentru a stimula colaboarea intre APL si asociatii obstesti .  Centrul de Asistenta si Interventii Comunitate in colaborare cu Consiliul Raional Telenesti difuzeaza saptaminal buletinul electronic e-Telenesti, dezvolta pagina web www.telenesti.md, organizeaza ateliere de lucru pentru reprezentantii APL si asociatiilor obstesti etc.


Blog | Iniţiative Democratice