Formarea unei societăţi deschise cu tineri mai bine informaţi

CAAPÎn vederea promovării unei societăţi deschise şi democratice, A.O. Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice (CAAP), cu suportul Ambasadei SUA a lansat proiectul "Formarea unei societăţi deschise cu tineri mai bine informaţi".

În cadrul acestui proiect au fost organizate un şir de dezbateri tematice, mese rotunde precum şi întâlniri pentru elevii claselor 7-9 a Gimnaziului din comuna Izvoare, r-nul Floreşti.

Începând cu luna septembrie 2009 au fost selectaţi 30 de elevi ai căror părinţi sunt plecaţi peste hotare, sau care provin din familii cu un singur părinte, care au fost chestionaţi pentru a înţelege necesităţile şi problemele cu care se confruntă.

Rezultatele sondajului au arătat că cele mai acute probleme sunt legate de: conflictele cu colegii/colegele de clasă, indiferenţa pe care o simt din partea administraţiei şcolii dar şi a adolescenţilor, lipsa unui centru sau a unor surse adăugătoare de informare pentru a putea afla lucruri noi şi interesante pentru ei, lipsa unui drum reparat etc.

În acelaşi timp, mai bine de jumătate din cei chestionaţi nu cunoşteau care ar fi responsabilităţile angajaţilor primăriei, care sunt drepturile tinerilor, ce reprezintă o societate civilă şi ce rol ar avea un voluntar.

În urma analizei efectuate şi a unei agende care ar da răspuns la marea majoritate a întrebărilor tinerilor din localitate, consultanţii CAAP au organizat 12 şedinţe tematice. Temele au fost selectate reieşind din necesităţile expuse de elevi şi anume: drepturile şi responsabilităţile tinerilor, rezolvarea situaţiilor de conflict, noţiuni despre democraţie, societate civilă, voluntariat ş.a.

În fiecare lună, au fost desemnaţi cei mai activi tineri. Astfel că din cei 30 de tineri implicaţi în proiect, 10 deja şi-au manifestat dorinţa de a deveni voluntari în cadrul ONG “Avântul” din s. Izvoare.

Pentru sfârşitul lunii februarie 2010 tinerii au preconizat organizarea unui festival,  unde vor încerca să aducă cele învăţate şi la urechile adulţilor.

Pentru contact: Turculeţ Dorina, consultant CAAP, tel. 22 837 221, e-mail: info@caap.md