Lansarea proiectului "Monitorizarea bugetelor locale în Republica Moldova"

Centrul de Asistenţă pentru Autorităţile Publice anunţă despre lansarea proiectului „Monitorizarea bugetelor locale II”. Evenimentul a avut loc pe data de 16 ianuarie 2010, în cadrul seminarului de instruire pe advocacy şi monitorizare.

La seminar au participat experţii CAAP, partenerii locali ai proiectului din r-nul Nisporeni (ONG NisAgroinform şi Gazeta de Vest), or. Ialoveni (ONG Voinicel şi ziarul Ora Locală Ialoveni) şi Călăraşi (Centrul Comunitar Instruire, Acces Informare).

La seminarul de lansare au fost prezentate: metodologia proiectului, noţiuni despre advocacy şi monitorizare, tehnici şi metode de monitorizare a bugetelor locale, experienţa CAAP în monitorizarea bugetelor locale (în diferite localităţi ale Republicii Moldova). Participanţii au manifestat un interes sporit fata de toate prezentările, fiind solicitate de la formatori mai multe explicaţii despre metodele de monitorizare, rolul mass mediei în monitorizarea bugetelor, modalităţi de implicare a cetăţenilor şi ONG-urilor în elaborarea şi monitorizarea politicilor publice de nivel local.

Scopul principal al proiectului este transferul de “know-how” în metodologia de analiză şi monitorizare a bugetelor locale în cadrul parteneriatului CAAP – ONG-uri locale. Pe această cale fiind asigurată continuitatea şi durabilitatea eforturilor depuse anterior de echipa CAAP în promovarea necesităţii implicării mai largi ai ONG-urilor în monitorizarea utilizării banilor publici.

Instituţiile monitorizate în cadrul proiectului: Consiliul Raional Nisporeni, primările or. Ialoveni şi Calaraşi, alte instituţii bugetare care participă la elaborarea bugetului în localitate/raion.

Rezultatele preconizate ale proiectului: 1) consolidarea şi dezvoltarea capacităţilor de monitorizare a politicii financiare de nivel local de către ONG-urile locale; 2) sporirea activismului şi a responsabilităţii civice a membrilor comunităţii în raport cu utilizarea banilor publici (participare la audieri publice, formularea de propuneri pentru îmbunătăţirea procesului bugetar); 3) consolidarea procedurilor de implicare cetăţenească în procesul bugetar; 4) creşterea calităţii deciziei bugetare şi responsabilităţii APL faţă de utilizarea resurselor financiare publice.

Prin activităţile propuse în cadrul proiectului: seminare de instruire, sondaje de opinie, audieri publice a proiectului bugetului, participarea la şedinţele consiliilor locale/raionale, publicaţii de articole, se urmăreşte promovarea ideii implicării mai largi a ONG-urilor în monitorizarea activităţii autorităţilor publice (în special în utilizarea banilor publici) şi promovării principiilor, valorilor societăţii democratice.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi pe  Veaceslav Guţuţui, consultant CAAP, la telefon +373 837 221, e-mail: veaceslav.gututui@gmail.com

***

CAAP este o organizaţie neguvernamentală, înregistrată în 2002 la Ministerul Justiţiei, cu scopul de a crea un mediu favorabil pentru dezvoltarea socio-economică în Republica Moldova.