Lansarea proiectului LeNetEco 2ANUNȚ DE PRESĂ 

16.11.2020

PROIECTUL ”Crearea unei rețele de învățare pentru efortul de consolidare a controlului și monitorizării mediului în comun

în bazinul Mării Negre 2(BSB-1088)

Provocarea teritorială comună în țările din bazinul Mării Negre este lipsa unui control adecvat de către societate asupra situației de mediu din deltele râurilor ce se revarsă în Marea Neagră. Deasemenea frontie16.11.2020rele naționale reprezintă un obstacol substanțial pentru schimbul de informații și cunoștințe, care sunt necesare pentru controlul și monitorizarea mediului în comun în țările Bazinului Mării Negre.

Proiectul ”Crearea unei rețele de învățare pentru efortul de consolidare a controlului și monitorizării mediului în comun în bazinul Mării Negre 2” (LeNetEco 2) propune soluționarea acestei probleme printr-o consolidare a activităților comune ale cetățenilor din țările bazinului Mării Negre bazate pe cunoștințe colective și acces la informații.

Proiect finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun  pentru “Bazinul Mării Negre 2014-2020” cu suma de 773 030.00 EUR, este coordonat de către Universitatea Danubius din Galați, Romania și are ca parteneri organizații din Romania, Republica Moldova, Ucraina, Bulgaria, respectiv: Centrul de Consultanță Ecologică Cahul – Republica Moldova, Agenţia pentru Dezvoltare Durabilă şi Integrare Europeană ”Euroregiunea Dunărea de Jos” – Ucraina, Universitatea Politehnică Națională Odessa – Ucraina, Universitatea “Prof. D-r Asen Zlatarov” – Bulgaria, Asociația de Cooperare Transfrontalieră "Euroregiunea Dunărea de Jos"- Romania.

Cu o durată de 24 de luni,  proiectul corespunde priorității 2.1 a programului , de a îmbunătăți monitorizarea de mediu comună.

Obiectivul general al proiectului ”LeNetEco 2” este consolidarea eforturilor și activarea societății în țările bazinului Mării Negre prin implementarea controlului de mediu și monitorizarea situației de mediu și îmbunătățirea acesteia în deltele râurilor din bazinul Mării Negre.

Proiectul propus „LeNetEco 2” intenționează să realizeze soluții complexe și să valorifice experiența existentă din eforturile regionale / naționale / transfrontaliere anterioare relevante pentru a dezvolta o nouă abordare interregională, combinînd în complex:

  1. a) utilizarea metodelor de învățare on-line
  2. b) utilizarea tehnologiilor Internet și GIS
  3. c) utilizarea motivației grupurilor țintă pentru activitatea de mediu.

Perioada de implementare a proiectului: 01.08.2020 – 31.07.2022

Contact: tel: +373 78127500;

              e-mail: cce_cahul@yahoo.com