În Regiunea Centru vor fi crete 7 Centre de informare turistică

119741287 326251915304007 7829866458710569323 n

Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova (R. Moldova) și Asociația de Cooperare Transfrontalieră „Euroregiunea Dunărea de Jos" (România) au dat start proiectului „MuseumInfoTur - Valorificarea și sporirea vizibilităţii patrimoniului cultural și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere de muzee - Centre de Informare Turistică", finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România - Republica Moldova 2014 - 2020.

Astfel, Conferința de lansare a proiectului, s-a desfășurat vineri, 18 septembrie, și a întrunit în mediul online reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, APL de nivelul I și II din Regiunea Centru, reprezentanții Muzeelor din RDC, reprezentanți ai ONG-urilor din domeniul turismului, agenții de turism și agropensiuni, mass media și alte structuri interesate din arealul proiectului.

Viorel Jardan, Directorul ADR Centru, a menționat în debutul evenimentului importanța proiectelor care vin să susțină dezvoltarea turismului în Regiune. "Avem o Regiune cu un potențial turistic deosebit, iată de ce acest proiect vine ca un suflu nou pentru acest domeniu și avem toată încrederea că acesta va fi un proiect pilot pentru dezvoltarea Centrelor turistice similare atît în Republica Moldova, cât și în România."

Poiectul prevede creșterea vizibilității patrimoniului transfrontalier cultural și istoric al Regiunii Centru, Republica Moldova, și al județului Galați, România, prin consolidarea capacitaților instituțiilor culturale și crearea unei rețele de centre de informare turistică în destinațiile majore promovate.

Astfel, prin activitățile prevăzute în proiect vor fi create Centre de Informare Turistică în 8 zone reprezentative, precum și promovarea patrimoniului cultual și istoric în cadrul rețelei transfrontaliere după cum urmează: 7 Centre de Informare Turistică în Regiunea Centru, Republica Moldova și unul în Galați, România.

În cadrul proiectului se vor organiza sesiunile de instruire și vizitele de studiu în România și Moldova, precum și tururi de promovare a patrimoniului cultural și istoric din arealul proiectului. La aceste activități vor lua parte persoane din grupurile țintă din ambele țări. Se vor elabora o analiză de potențial și profilul destinațiilor turistice majore din arealul proiectului, traseele turistice comune și în același timp se vor determina programe excursioniste. Proiectul are în vedere dezvoltarea și promovarea rețelei de Centre de Informare Turistică. De asemenea, se va elabora și se va promova brandul comun, precum și se va elabora și distribui Ghidul „Destinații ale turismului cultural transfrontalier din Moldova" (Republica Moldova - România).

Un alt punct important al proiectului îl constituie modernizarea platformei IT de promovare a produselor turistice din destinațiile remarcabile din arealul proiectului. Proiectul are în vedere dotarea Muzeelor - Centre de Informare Turistică cu standuri demonstrative și mobilier relevant pentru bună funcționare.

Perioada de implementare a Proiectului transfrontalier MuseumInfoTur este 14 aprilie 2020 - 13 octombrie 2021. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Instrumentul european de vecinătate și co-finanțat de beneficiarii proiectului.