Experţii din domeniul drepturilor copilului propun modificări la lege

Experţi şi ONG-uri active în protecţia drepturilor copilului au discutat vineri, 16 octombrie, la o masă rotundă, propuneri de modificare a legislaţiei naţionale în domeniu. Şedinţa a fost anticipată de dezbateri la acest subiect în 36 de raioane ale republicii.

Avocatul copilului, Tamara Plămădeală, a spus la masa rotundă că funcţionarii din teritoriu au adus exemple când lacunele în legislaţie i-au împiedicat să protejeze drepturile copilului. „Anume în urma acestor constatări de probleme am iniţiat unele propuneri de modificare a legislaţiei în domeniu”, a menţionat avocatul parlamentar.

Juristul Ion Guzun consideră necesară modificarea Codului contravenţional – compartimentul ce ţine de responsabilitatea părinţilor. Conform statisticilor oficiale, cel puţin 500 mii de cetăţeni moldoveni sunt plecaţi la muncă peste hotare, iar copii sunt lăsaţi în grija rudelor sau chiar de unii singuri. Legislaţia în vigoare nu abordează atare situaţii. Ion Guzun sugerează ca în lege să fie prevăzute şi alte pedepse pentru părinţii care-şi lasă copii, nu doar amenzi.

Ion Guzun a subliniat şi necesitatea unui nou regulament al organelor de tutelă, cel vechi fiind aprobat încă în anul 1972. Documentul ar trebui să prevadă inclusiv obligativitatea asigurării de către părinţii care pleacă peste hotare a unui reprezentant legal pentru copii minori.

O altă modificare propusă se referă la familiile în care se educă copii cu disabilităţi. Se propune includerea în stagiul de muncă a perioadei de îngrijire de către unul dintre părinţi a copiilor cu disabilităţi severe, acordarea statutului juridic de asistent la domiciliu, care va beneficia de calcularea stagiului de muncă, i se va reţine taxe şi impozite obligatorii, va beneficia de concedii plătite, concedii plătite pe motiv de boală, acordarea gratuită a poliţei de asigurare, beneficierea de tratament medical/reabilitare.

Mariana Enachevici, vicepreşedintele organizaţiei „Salvaţi Copii” în Moldova, preşedintele Alianţei ONG-urilor active în domeniul protecţiei copilului şi familiei, s-a referit la necesitatea de a schimba programa şcolară, care, potrivit ei, este foarte grea pentru copii, iar acesta duce la probleme de sănătate. Ea a mai spus că e nevoie să se insiste mai mult asupra documentării şi educării copiilor.

În opinia Stelei Vasluian, directorul filiale „Amici dei Bambini” din Moldova, o prioritate este îmbunătăţirea capacităţilor sistemului social comunitar din localităţile rurale, care ar trebui să acorde o mai mare atenţie familiilor social-vulnerabile şi mai ales la nivel de transformare a banilor în servicii.

Propunere discutate vor fi inserate într-un raport pe care avocatul copilului îl va înainta Parlamentului.

Sursa: Infoprim