Acces la informaţie vs. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal

Aceasta a fost întrebarea de bază la care au încercat să găsească răspuns 20 funcţionari publici din mun. Chişinău în cadrul atelierului de instruire cu genericul „Accesul la informaţie cu caracter personal şi protecţia datelor personale. Aspecte practice” realizat de Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” şi Pretura sectorului Centru a mun. Chişinău.

La 1 octombrie în incinta Preturii sectorului Centru a mun. Chişinău a avut loc atelierul de instruire „Accesul la informaţie cu caracter personal şi protecţia datelor personale. Aspecte practice” destinat funcţionarilor publici responsabili de asigurarea accesului la informaţie.

În cadrul atelierului funcţionarii publici s-au familiarizat cu aspectele normative ce ţin de asigurarea accesului la informaţie şi normele de asigurare a confidenţialităţii datelor cu caracter personal.

Activitatea a oferit posibilitatea participanţilor de a face schimb de experienţă şi de a împărtăşi opiniile privind metode de asigurare a accesului la informaţie în cazurile de solicitare a informaţiilor care conţin date cu caracter personal.

Atelierul s-a desfăşurat în cadrul Săptămînii Dreptului de a şti (28 septembrie – 4 octombrie) şi este un rezultat al colaborării fructuoase dintre Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” şi Pretura sectorului Centru a mun. Chişinău. Este de menţionat faptul că activitatea a fost organizată fără acoperire financiară, iar toate cheltuielile au fost suportate de către organizatori. Acest lucru poate fi drept exemplu de parteneriat APL-ONG realizat în scopul promovării şi respectării Drepturilor Omului.

#  #  #

Colaborarea Institutului de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” cu Pretura sectorului Centru a mun. Chişinău a început în iarna 2009, fiind realizate în comun un şir de activităţi şi proiecte care contribuie la promovarea şi respectarea Drepturilor Omului. Institutul „MilleniuM” reprezintă o asociaţie obştească de cercetare, instruire şi dezvoltare, care activează pe o serie de domenii legate de: dezvoltare personală, dezvoltare organizaţională, dezvoltare comunitară şi dezvoltare parteneriate.  Institutul „MilleniuM” activează în calitate de platformă comună care reuneşte persoanele preocupate de transformarea conceptului de colaborare şi parteneriat într-o practică curentă a vieţii asociative din Republica Moldova. Pentru a afla mai multe despre activitatea Institutului „MilleniuM”, accesaţi: www.millenium.ong.md

Pentru mai multe informaţii, contactaţi: Vitalie Cîrhană, tel: 069110076, e-mail cirhana@gmail.com