Concurs de granturi pentru tinerii antreprenori cu elemente de capacitare în antreprenoriat social, RUNDA IIProiectul „SKYE Net - Rețeaua de Cluburi pentru Împuternicirea Tinerilor prin Abilități și Cunoștințe” se desfășoară cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Este un efort de colaborare care implică World Vision Armenia, IRIS Business Incubator, World Vision Georgia și Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”. În Republica Moldova proiectul este implementat de către Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM” (în continuare MilleniuM).

Scopul proiectului este de a încuraja participarea activă a tinerilor atât la viața democratică, cât și la cea economică, prin îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și de gestionare a carierei în rândul tinerilor, cu accent pe tinerii dezavantajați, precum și sprijinirea întreprinderilor sociale conduse de tineri care abordează probleme la nivelul comunității și se concentrează pe tranziția digitală și ecologică în Armenia, Georgia și Moldova.

Obiectivul specific 1 propune sprijinirea tinerilor întreprinzători sociali începători, cu accent pe economiile ecologice și digitale, precum și promovarea informării și a accesului la schemele existente de sprijinire a întreprinderilor.

Obiectivul specific 2 are în vedere crearea unei platforme transnaționale „SKYE Net”. Aceasta va facilita schimbul de experiență și schimbul de cunoștințe între tinerii din Armenia, Georgia și Republica Moldova, cu accent pe tehnologiile digitale și ecologice. transformării digitale și a transformării ecologice. Platforma va implica actori publici și privați relevanți, instituții educaționale și organizații de tineret reprezentative din aceste trei țări.

Apel pentru aplicații: 

În cadrul proiectului SKYE Net, Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” anunță apelul pentru aplicații dedicat tinerilor (cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani) din regiunile Bălți, Cahul și Chișinău, care au:

 • idei de antreprenoriat social și dorință de a înființa o întreprindere socială;
 • întreprinderi sociale înființate cel mult un an în urmă;
 • idea de antreprenoriat are un impact social (aduce schimbări în cultură, în mentalitatea oamenilor, în educație, în mediul înconjurător; implică persoane cu dizabilități, migranți, refugiați sau alte grupuri vulnerabile în calitate de membri ai personalului sau utilizează o parte din veniturile lor pentru obiective sociale), ceea ce le face să fie antreprenori sociali cu potențial ridicat de investiții.

Criterii de eligibilitate:

 1. Aplicantul a citit prezentul document și a acceptată toate regulile prevăzute în acesta înainte de a trimiterea cererii.
 2. Inițiativa de afaceri descrisă în aplicație este originală, provine de la aplicant și este clar formulată.
 3. Aplicantul este pe deplin responsabil pentru a se asigura că nici o parte terță nu deține vreo proprietate intelectuală sau alte drepturi asupra inițiativei de afaceri care ar putea împiedica punerea în aplicare a acesteia, în caz contrar, aplicantul va fi exclus imediat din proiect.
 4. Aplicantul este de acord să semneze un contract prin care Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” va fi împuternicit de a monitoriza inițiativa de afacere pe parcursul etapelor proiectului.
 5. Aplicantul vor trebui să înființeze o persoană juridică (fie sub formă de întreprinzător individual, fie sub altă formă de persoane juridice cu scop lucrativ) pe teritoriul Republicii Moldova dacă sunt selectați pentru a primi sprijin financiar. ONG-urilor li se permite să aplice dacă înființează o entitate cu scop lucrativ.
 6. Aplicantul trebuie să asigure transparența și fiabilitatea pe tot parcursul proiectului.
 7. În orice moment, aplicantul poate fi descalificat dacă este găsit vinovat de o infracțiune privind conduita sa profesională dovedită prin orice mijloace, vinovat de fraudă, corupție, implicare într-o organizație criminală, spălare de bani sau finanțarea terorismului, muncă infantilă sau alte forme pentru trafic de ființe umane.

Toți candidații trebuie să aibă următoarele competențe:

 • cunoașterea limbii române;
 • competențe de bază în utilizarea calculatorului și cunoștințe de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
 • să fie familiarizat cu platforma online Zoom;
 • abilități de comunicare prin e-mail.

 Etapele și criteriile de selecție:

1. Examinarea aplicațiilor și pre-selecția

După termenul limită de aplicate, Institutul de Instruire în Dezvoltare ”MilleniuM” va face o analiză a eligibilității aplicațiilor. Toate aplicațiile eligibile, ulterior vor fi  supuse primei analiză a formularelor de aplicare. În jurul 60 de aplicații vor fi preselectate.  În decurs de maxim 4 săptămâni de la termenul limită, toți candidații pre-selectați vor primi un e-mail de confirmare din partea MilleniuM cu o invitație de participare la instruire. Candidații care nu au fost selectați pentru etapa următoare vor primi un e-mail de neacceptare.

 Preselecția se va face pe baza evaluării următoarelor componente:

 1. Fezabilitatea ideii de afaceri
 2. Motivația aplicantului
 3. Calitatea generală a cererii
 4. Impactul social

 O atenție deosebită se va oferi:

 1. Aplicațiilor care sunt orientate către afaceri (business-oriented) și nu către proiecte (project-oriented). Vor fi selectate acele inițiative care doresc să înființeze o afacere de durată și nu cei care doresc să înființeze proiecte temporare.
 2. Angajament. Se va pune în aplicare o abordare competitivă pentru a se asigura că sprijinul este acordat acelor antreprenori care au o idee concretă de afaceri și care au mai multe șanse și sunt mai hotărâți să o ducă la bun sfârșit.

2. Faza de incubație

În urma pre-selectării, aplicanții vor fi invitați să participe la cursul de formare „Business model”, care include formare offline și online, coaching și mentorat. Până la finalul trainingului, participanții vor avea ocazia de a-și prezenta modelele de afaceri în fața juriului. 

Componența și atribuțiile juriului: Juriul este compus din 5 membri cu următoarele caracteristici:

 • Doi reprezentanți din partea MilleniuM
 • Trei experți externi (cu experiență antreprenorială, de sprijinire a afacerilor și/sau bancară /financiară).

Membrii juriului vor acorda individual punctaj de la 1 la 5 pe baza criteriilor de punctare și a liniilor directoare furnizate de MilleniuM. Acei participanți ale căror modele de afaceri sunt selectate de juriu, vor primi sprijin financiar și vor continua să rămână în programele de coaching și mentorat pentru încă 3 luni. Participanții cu modele de afaceri neaprobate vor fi încurajați să aplice cu ideile lor la programe de sprijin a antreprenoriatului oferite de alți donatori.

3. Faza de sprijin financiar

În cadrul proiectului SKYE Net, participanților selectați li se va oferi sprijin financiar cu următoarele obiective:

 1. Consolidarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor din regiunile Bălți, Cahul și Chișinău.
 2. Asigurarea unei bune înființări și a unei bune funcționări a întreprinderilor sociale.
 3. Facilitarea dezvoltării inițiativelor de afaceri.
 4. Contribuirea la îmbunătățirea ecosistemului de afaceri din Moldova prin sprijinirea diferitelor tipuri de întreprinderi cu abordări inovatoare.

Participanții la proiectul SKYE Net vor primi granturi între 20 000 și 95 000 MDL pentru a-și implementa modelele de afaceri. 

Valoarea exactă a grantului pentru fiecare participant va depinde de modelul de afaceri prezentat și de justificările privind nevoile de sprijin financiar reflectate în fiecare model de afaceri.

 4. Faza de creștere și dezvoltare

După primirea sprijinului financiar, participanții își vor continua participarea la programele de coaching și mentorat timp de încă 3 luni. De asemenea, aceștia vor avea acces la oportunități ample de networking.

Vă rugăm să găsiți formularul de aplicare aici: https://forms.gle/Ybm679ab3Up6Zshh6 

Formularul de cerere trebuie completat în limba română. 

Termen limită de aplicare: 16 iunie 2024

Detalii de contact: Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM” - telefon: +373 60963838, Alexandra, e-mail: info@millenium.md