A avut loc masa rotundă de evaluare a proiectului ”Promovarea comunicării interetnice și a toleranței în rândul elevilor din raionul Cantemir”

Astăzi, “Diferența ne unește” a fost sloganul participanților în cadrul mesei rotunde de evaluare a proiectului ”Promovarea comunicării interetnice și a toleranței în rândul elevilor din raionul Cantemir”, proiect implementat de Asociația Obștească “Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională” și finanțat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA.

Elevi, cadre didactice, manageri ai diferitor instituții gimnaziale din raion și reprezentanți ai Direcției Generale Învățământ Cantemir au discutat despre obiectivele proiectului, impactul organizării acestuia, cunoștințele însușite în cadrul seminarelor de instruire și recomandările eventuale de îmbunătățire a activităților.

Participanţii au menţionat că proiectul şi-a atins obiectivele propuse, accentuând încă o dată necesitatea promovării educatiei despre toleranță și dialog interetnic. Din partea lor au parvenit mai multe propuneri şi recomandări, iar cele mai relevante propuneri sunt: organizarea acestor seminare și în celelalte instituții gimnaziale din raion neinstruite; organizarea unui număr mai mare de seminare în același gimnaziu (nu doar la o singură clasă); instruirea de tip cascad de către elevii instruiți pentru colegii acestora la consiliile de elevi din gimnaziile lor; instruirea a câte un profesor din fiecare gimnaziu, care la rândul său să informeze toți elevii și să fie promotorul toleranței în gimnaziul său; organizarea diferitor acțiuni pentru toți cetățenii raionului, ca flashmob-uri de promovare a toleranței și dialogului între diferite comunități entice; organizarea de lecții publice pentru părinți și copii la această temă.

“Ce s-a vorbit este necesar să fie de lungă durată. Îndemn participanții să spună la toți ce au făcut/învățat în cadrul acestui proiect... Au avut posibilitatea să comunice cu colegi de diferite etnii și să promoveze acest slogan pentru toată viața. Noi toți suntem egali, indiferent de etnie. Nu uitați să vă stimați”, a menționat domnul Gheorghe Blanaru, șeful Centrului metodic din cadrul Direcției Generale Învățământ Cantemir.

“Promovând cultura și comunicarea interetnică, principalul sunt emoțiile pozitive care le-ați primit participând în cadrul acestui proiect. Să promovați mesajul fiecare în colectivul din care faceți parte”, a declarat doamna Natalia Matcaș, președinta CR al Sindicatului Educației și Științei.

“Cred că astfel de seminare trebuie să se organizeze în fiecare școală, pentru toți elevii sau cel puțin să fie un reprezentant care să aibă material educativ la această temă”, a adăgat Silvia, o participantă.

Vă informăm că în perioada septembrie-noiembrie 2018, Centrul de Instruire și Dezvoltare Educațională a desfășurat o serie de instruiri în diferite instituții gimnaziale din raionul Cantemir care au avut scopul de a promova comunicarea interetnică și toleranța. Peste 300 de elevi au fost familiarizați cu buna înțelegere a comunicării etniilor, toleranța, promovarea dialogului intercultural și îndemnați să fie veriga de dispersare a mesajului în comunitățile lor.

FB IMG 1543620175462Acest proiect este finanțat de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările și concluziile acestui articol aparțin Asociației Obștești menționate și nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.