Lansarea Turneului Național de Șah ,, Integrare și participare prin șah” Chișinău 2016

Comunicat de presă

La data de 17 – 18 decembrie  a avut loc lansarea turneului national de șah ,, integrare și participare egală prin șah” inițiată de Academia Națională de Șah din Moldova împreună cu Fundația Est-Europeană și suportul financiar al Guvernului Suediei.

Misiunea acestui turneu este integrarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitate, dezvoltarea abilităților cognitive şi motivaționale ale persoanelor cu dizabilități, sensibilizarea întregii comunități, prin oferirea unor oportunități egale de participare la competiții sportive de nivel național.

Promovarea tot mai insistentă la nivel global a educației incluzive impune „reașezarea” sistemelor de învățămînt pe principii noi, care să asigure implicareaarea tuturor persoanelor în medii de învățare comune și valorificarea maximă a potențialului lor. În acest fel, devine inerentă necesitatea adaptă- rii tehnologiilor educaționale (metode, procedee, forme, mijloace, tehnici etc.) la principiile educației pentru toți/educației incluzive.

La turneu, au participat toți doritorii  după categoriile de vîrstă: : Turneu A – amatori ELO < a.n. 2000 și Turneu B – copii a.n. 2004 și mai mici. Competiția sa desfășurat conform Regulamentului FIDE. Ritmul de joc -  sistem elvețian. Timpul rundei - 25 minute pentru fiecare participant. Învingătorii competiţiilor s-au determinat după numărul maxim de puncte acumulate în cadrul întîlnirilor. Toți participanții au fost menționați cu diplome, medalii și cadouri. Deținătorii locurilor 1, 2 și 3 au fost menționați cu Cupe și medalii.

Scopul acestui eveniment a fost atins datorită numărului mare de participanți și anume în total 150 persoane din toate categoriile de vîrstă. O deosebită atenție a fost acordată de jucătorii delegați de la Asociația orbilor din Moldova și Societatea surzilor din Moldova. În cadrul tunreului au participat și un număr mare de veterani. Pentru buna desfășurare a întregului eveniment am colaborat şi cu alte instituții de învăţământ special şi de masă, cu autorităţi locale şi, nu în ultimul rând, cu părinţii copiilor noștri, de la ANS.

Conform datelor statistice în urma evenimentului suntem siguri că obietivele turneului au fost atinse cu succes.

  • Integrarea și participarea egală prin șah;
  • valorificarea potențialului intelectual prin jocul de șah;
  • familiarizarea cu jocul de șah a maselor largi de populație;
  • antrenarea participanților într-un mediu competitiv și stimulativ.

Evenimentul realizat de noi transmite o viziune socială unitară şi solidară şi urmăreşte să evidenţieze valorile în care credem şi pe care le-am însuşit de-a lungul timpului, atât prin acținile zilnice organizate în cadrul Academiei cît și prin strategiile care urmează să le implimentăm pentru a pune în legătură oameni, culturi și idei. Suntem inspirați de ideea de punte pe care ne dorim să o creăm între oameni, culturi şi idei cu background diferit şi divers. 


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă