Clubul Formatorilor-un nou succesformatorClubul Formatorilor s-a întrunit în ședință pe data de 20 octombrie, în incinta Centrului Republican pentru Copii și Tineret „ARTICO”, pentru a împărtăşi experienţa livrării unui training pentru beneficiarii Centrelor de Resurse pentru Tineri Raionale pe care le reprezintă.

Astfel, au avut ocazia de a implementa în practică cunoştinţele obţinute la instruirile anterioare, fiind divizaţi în 6 subgrupe de lucru, care au elaborat programul unui training de 3 zile, determinând obiectivele şi rezultatele preconizate ale acesteia. Grupul țintă al instruirilor, l-au constituit tinerii din diferite regiuni ale țării, cu vîrsta cuprinsă între 14-22 ani, volumul eșantionului cantitativ implicat a fost de aproximativ 150 tineri.

Instruirile s-au desfăşurat în perioada 16 septembrie - 9 octombrie 2016, în raioanele Cahul, Soroca, Vadul lui Vodă şi Sîngerei. Tematicile abordate în cadrul activităților au vizat subiecte precum activismul civic, comunicarea eficientă, beneficiile și importanța voluntariatului pentru societate dar și pentru dezvoltarea propriei personalități.

Ultimul modul de instruire din cadrul proiectului va ava loc în perioada 19-25 noiembrie 2016 şi va fi axat pe alte 3 competenţe şi anume: competența interculturală, psihopedagogia tinerilor, planificarea activităților educaționale, în conformitate cu scopul, prioritățile și obiectivele Strategiei Naționale de Dezvoltare a Sectorului de Tineret.

Pentru detalii puteţi să contactaţi coordonatorul de proiect: Bezărău Ana la următorul e-mail: anisoarabezarau@gmail.com

Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret” este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova în cadrul Programului de Granturi 2016.