Agenţii economici şi autorităţile publice locale îşi doresc un sistem electronic de achiziţii publice

Agenţii economici şi autorităţile publice locale îşi doresc un sistem electronic de achiziţii publice

Recomandarea a fost formulată în cadrul unui Atelier de lucru organizat de IDIS „Viitorul”. Pe parcursul a două luni, experţii IDIS, Viorel Chivriga şi Diana Enachi, au desfăşurat nouă ateliere delucru pe achiziţii publice în nouă raioane: Hînceşti, Anenii Noi, Criuleni, Căuşeni, Ştefan-Vodă, Cahul, Sîngerei, Soroca, Drochia, acoperind zonele de Centru, Sud şi Nord ale ţării.

În total, peste 500 de reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, instituţiilor publice şi ai operatorilor economici au benefiat de instruire privind noile prevederilegislative, noul sistem de soluționare a contestațiilor și litigiilor în achiziții, precum și metode de creștere a nivelului de transparență, asigurarea participării cât mai largi a agenților economici la procedurile de achiziție publică și respectării principiului ”value for money” (valoare pentru bani).

La rândul lor, participanţii au prezentat problemele şi constrângerile care le împiedică acvititatea. Printre problemele cele mai frecvente au fost enumerate: lipsa transparenţei, personalul necalificat  în domeniul achiziţiilor publice, conflictele de interese, încălcarea regulilor şi principiilor în achiziţii de către agenţii economici participanţi la procedurile de achiziţii, executarea neconformă a contractelor de achiziții, imixtiunea politicului în achiziții și altele.

Participanții la ateliere au formulat şi unele recomandări ce vizează îmbunătăţirea actualului sistem de achiziţii publice, printre care: implementarea unui sistem electronic de achiziţii publice eficient, sancţionarea mai dură a agenţilor economici ce încalcă clauzele contractuale, asigurarea la nivel local cu personal instruit în domeniul achizițiilor publice, sistem de control și monitorizare a achiziţiilor publice, respectarea prevederilor legale de către toţi participanţii la achiziţii publice şi o mai bună interacţiune între autorităţile centrale şi locale cu competenţe în achiziţii şi cele cu funcții de control.

Toate problemele şi carenţele evidenţiate, precum şi recomandările, bunele practici menţionate în cadrul atelierelor se vor regăsi într-un raport de evaluare a sistemului de achiziţii publice, realizat de experţii din cadrul proiectului.

Evenimentele au fost organizate în cadrul proiectului „Building transparent and sustainable public procurement system through permanent monitoring process”, finanțat de  Policy Association for an Open Society (PASOS), din Republica Cehă, sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” (ENPI/2014/354-731), finanțat de Comisia Europeană prin programul  Neighbourhood Civil Society Facility (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Regional actions.

Pentru detalii: Diana Lungu, Serviciul de presă al IDIS ”Viitorul” – 0 22 222 331, diana.lungu@viitorul.org