Achizițiile publice în vizorul IDIS ”Viitorul”

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) ”Viitorul” a lansat marți, 19 ianuarie, proiectul “Construirea unui sistem transparent și durabil de achiziții publice printr-un proces de monitorizare permanentă”.

”Sistemul de achiziții publice din R. Moldova se confruntă cu deficiențe majore. Într-o evaluare a BERD, cadrul instituțional al sistemului de achiziții publice i s-a atribuit un grad redus de conformitate. În rândul țărilor post-sovietice, suntem cu mult în urma Kîrgîstanului și a Ucrainei, de exemplu. Pentru a depăși problemele cu care se confruntă acest proces, avem nevoie de armonizarea sistemului legislativ al achizițiilor publice în conformitate cu aquis-ul comunitar, este necesar să fie reformat cadrul instituțional existent și să fie constituit un sistem eficient de achiziții publice, în corespundere cu prevederile Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător”, a precizat Liubomir Chiriac, Vicedirectorul IDIS ”Viitorul”.

Potrivit Lilianei Carașciuc, director Transparency International, ideea acestui proiect a venit de la înalții oficiali europeni care au depistat lacune și încălcări în sistemul de achiziții publice din RM, sugerând societății civile să se implice mai activ în monitorizarea autorităților atunci când utilizează banii publici. Astfel, proiectul urmărește stabilirea unei rețele de ONG care să monitorizeze procesul de achiziții publice pe diferite segmente.

În acest context, IDIS ”Viitorul” va monitoriza achizițiile efectuate de instituțiile publice din nouă centre raionale din Nord, Centru, Sud și UTA Găgăuzia. În aceste unități administrative vor fi organizate inclusiv ateliere de lucru. Totodată, prin intermediul partenerului acestui proiect – Institutul European Român (IER) -  vor fi organizate vizite de lucru la instituțiile publice de resort din România. Acestea vor fi anunțate public pe pagina web a IDIS.

”IDIS deja are experiență în monitorizarea finanțelor publice. Ne propunem să îmbunătățim sistemul de achiziții publice și să sporim transparența acestui sector. Totodată, vrem să înlăturăm carențele existente – corupție, deraiere de la prevederile legale, lipsă de transparență, lipsă de informație, politizare excesivă. Sunt abateri foarte mari de la legalitate în cazul achizițiilor publice unde se operează cu banii publici, care sunt foarte puțini și care ar trebui să ofere bunuri și servicii publice calitative, care la rândul lor să contribuie la modernizarea țării”, a menționat Viorel Chivriga, șeful Departamentului Economic al IDIS.

Diana Enachi, expertă în cadrul acestui proiect, a invocat importanța achizițiilor publice care reprezintă 10% din PIB țării noastre. Din acest considerent, este necesară monitorizarea și evaluarea modului în care sunt utilizați banii publici în favoarea cetățenilor.

La rândul său, expertul Valentin Lozovanu a menționat că ”40% din achizițiile publice realizate din sursele donatorilor (în special în domeniile de sănătate, agricultură și mediu), au un grad de transparență scăzut, ceea ce prezintă un risc sporit de corupție (conform informației din ultimele rapoarte ale Curții de Conturi și cel de implementare a AA). Așa cum nu toată informația despre achiziții este reflectată public, nu știm cum sunt folosiți banii la procurări. Iar când sunt depistate încălcări, acestea nu sunt sancționate prea dur”.  

Evenimentul este organizat în cadrul proiectului „Building transparent and sustainable public procurement system through permanent monitoring process”, finanțat de  Policy Association for an Open Society (PASOS), din Republica Cehă, sub-grant oferit în cadrul proiectului “Partners in Empowerment” (ENPI/2014/354-731), finanțat de Comisia Europeană prin programul  Neighbourhood Civil Society Facility (European Neighbourhood and Partnership Instrument) Regional actions.

Pentru detalii: Diana Lungu, serviciul de presă al IDIS ”Viitorul” – 0 22 221844, diana.lungu@viitorul.org