Studiu IDIS: Soluții de finanțare durabilă a sistemului de sănătate în Republica Moldova

Distribuie prietenilor:


IDIS ”Viitorul” a prezentat vineri, 11 decembrie, o analiză a politicilor de familie. Lucrarea Soluții de finanțare durabilă a sistemului de sănătate în Republica Moldova, scrisă de dr. conf. Mariana Iațco, este un concept al Laboratorului Sociometric, lansat recent, cu suportul Fundației Hanns Seidel.

Prin această analiză, autoarea a urmărit să evidențieze modul în care este finanțat sistemul de sănătate din Republica Moldova, prezentând direcții posibile de creștere a finanțării sistemului de sănătate și de utilizare eficientă a resurselor. Totodată, autoarea a argumentat importanța investiției în inovație și prevenție pentru sănătate și militează pentru creșterea transparenței datelor și a procesului decizional în implementarea de politici publice în domeniul sănătății.

Astăzi, Republica Moldova se confruntă cu o criză financiară în sistemul de sănătate destul de gravă, fapt cauzat în special de datoriile pe care le are Ministerul Finanțelor față de CNAM.

În acest context, din lipsă de bani, zeci de spitale din ţară riscă să nu mai poată primi pacienţi spre sfârşitul anului 2015, iar managerii instituţiilor medicale se confruntă cu probleme la achitarea serviciilor pentru întreţinere sau procurarea medicamentelor.

Deși, bugetul alocat sănătății în 2015 este cel mai mare de până acum, există foarte multe deficiențe în finanțarea sistemului de sănătate. Numai jumătate din resursele alocate sunt generate de asigurările obligatorii de sănătate. Plățile directe (20% din aceste resurse) sunt destul de scăzute comparativ cu statele UE.

Sistemul de sănătate este subfinanțat, iar investițiile în inovație sunt minime. Cheltuielile pentru sănătate în Republica Moldova se situează la doar 5% din PIB, în timp ce cheltuielile totale în sănătate au crescut considerabil.  

Acestea sunt doar câteva din concluziile lucrării. În acest context, autoarea a venit și cu o serie de recomandări:

Majorarea finanțării sistemului prin suplimentarea resurselor și eficientizarea utilizării lor. Republica Moldova are una din cele mai mici rate ale contribuțiilor de asigurări de sănătate, scăderea contribuției, suprapusă peste criza economică din ultimii ani, a dus la un deficit major al FAOAM și necesitatea alocării de subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitelor. Astfel, politica Guvernului de stabilire a cotelor de contribuții ar trebui să țină seama de evoluția economică prognozată în politicile fiscal-bugetare pentru 2015-2016.

Alocarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru persoanele scutite de plată, într-un mod cuantificabil, predictibil și transparent. Bugetul de stat și bugetele FAOAM ar trebui să acopere contravaloarea scutirilor.

Utilizarea eficientă a resurselor într-un sistem mai performant de sănătate. Având în vedere stadiul incipient al pieței asigurărilor private în Republica Moldova, precum și necesitatea stringentă a suplimentării resurselor sistemului, recomandăm luarea de măsuri care să încurajeze dezvoltarea sistemului de asigurări voluntare de sănătate, practică apreciată de sistemele europene.

Reformarea pachetului de servicii medicale. Reforma pachetului de servicii medicale de bază este cheia pentru evoluția sistemului de asigurări de sănătate din Republica Moldova. Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală, elaborat de Ministerul Sănătății și aprobat de Guvern, ar trebui să includă serviciile care pot fi finanțate real cu veniturile realizabile ale CNAM, pentru a reechilibra nevoile de cheltuieli.

Gestiunea informatică a datelor medicale despre pacienți, tratamente, servicii și medicamente. Proiectul CNAM de lansare a Sistemului Informațional Automatizat, anunțat încă în 2011, a fost amânată de mai multe ori, iar Ministerul Sănătății nu a formulat motive clare. Card-ul electronic de sănătate, rețeta electronică și dosarul electronic al pacientului sunt binevenite.

Prevenția este importantă pentru sănătate. Prevenția a început să devină o politică de sănătate publică în statele europene dezvoltate, resursele alocate programelor de prevenție fiind din ce în ce mai mari. În această ordine de idei, și Republica Moldova trebuie să recurgă la astfel de politici de prevenție.

Transparența în finanțarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. Sistemul de sănătate din Republica Moldova are nevoie imperativă de creștere a transparenței publicării regulate a informațiilor statistice referitoare la veniturile și cheltuielile în sistemul de sănătate.

Mai multe concluzii și recomandări, găsiți în varianta integrală a lucrării:

http://viitorul.org/doc.php?l=ro&idc=299&id=4919&t=/STUDII-IDIS/Social/Mariana-Iatco-Solutii-de-finantare-durabila-a-sistemului-de-sanatate-din-Republica-Moldova

Acest produs apare în cadrul Laboratorului Sociometric – platformă de evaluare a politicilor publice, de măsurare și analiză a programelor naționale din sectorul social - educație, sănătate, protecție și asistență socială, angajare în câmpul muncii, egalitate de gen - în scopul optimizării resurselor publice și a alocării lor echitabile.

Persoană de contact: Diana Lungu, Coordonator Relații Publice – 0 22 221844.


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet