Copiii cu dizabilităţi locomotorii din r. Orhei vor învăţa să-şi revendice dreptul la accesibilitateAsociaţia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic din Peresecina a lansat proiectul ,,Acces egal – Şanse egale”, susţinut financiar de Programul Egalitate şi Participare Civică al Fundaţiei Soros-Moldova. Timp de 7 luni, echipa ASCHF va oferi copiilor  cu dizabilităţi locomotorii şi familiilor acestora instrumentele prin care să sensibilizeze  factorii de decizie în a le garanta dreptul la accesibilitate în instituţiile pe care le frecventează.

În cadrul proiectului, un grup de iniţiativă format din părinţii copiilor cu dizabilităţi fizice, profesori, membri ai comunităţii, va informa factorii de decizie (liceul, APL, alte instituţii publice din localităţi) despre Legea cu privire la asigurarea egalităţii şi obligaţiile ce vin odată cu această lege. De asemenea, grupul va monitoriza accesibilitatea  în instituţiile şcolare  din Peresecina, Teleşeu şi oraşul Orhei.

Proiectul prevede şi realizarea a zece filme care vor promova egalitatea şi diversitatea. Filmele, elaborate în baza metodei storytelling, vor fi realizate de un grup format  din 7 părinţi cu copii cu dizabilităţi locomotorii şi trei tineri cu dizabilităţi locomotorii.

Storytelling este o metodă de povestire a istoriilor personale în scopuri de advocacy. Conform acestei metode, istoriile sunt povestite după o tehnică anumită, care îi permite ascultătorului să vizualizeze povestea şi să simtă emoţiile trăite cândva de povestitor. De obicei, aceste istorii sunt povestite factorilor de decizie, care ar putea eventual să întreprindă acţiuni ce le-ar uşura viaţa persoanelor marginalizate.

Echipa ASCHF îşi propune ca prin această metodă să capaciteze copiii, persoanele cu dizabilităţi, membrii familiilor acestora în promovarea drepturilor, diversităţii şi toleranţei faţă de grupurile discriminate prin intermediul istoriilor personale.

Partenerii proiectului sunt Centrul Comunitar Multifuncţional „Generaţia PRO” din s. Peresecina, Liceul teoretic „Alexandru Donici” şi şcoala primară;  membrii comunităţii din Peresecina; Liceele ,,Al.Russo” şi ,,I.L.Caragiale” din oraşul Orhei, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Orhei,  Direcţia Învăţămînt şi Serviciul Asistenţă Psihopedagogică Orhei.

Articol adaugat de: Ana Zincov