Start Formare de FormatoriIMG 9996Astăzi, 19 iulie 2015 am dat start Cursului de Lungă Durată în Formare de Fromatori în cadrul  proiectului  „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret în Republica Moldova”. Proiectul este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova. Cursul debutează cu sesiuni de lucru pe temele: Învațare experențială și participare activă, Planificarea unui curs de formare și implementarea acestuia, și Dezvoltarea și încurajarea creativității.

Cursul de Lungă Durată, care se desfășoară în perioada iulie – noiembrie 2015 la hotelul NickHouse din or. Vadul lui Vodă, mai conține urmatoărele module de instruire:

Modulul de instruire Tema Perioada de derulare
Modulul 4 Educție interculturală

28-30 august

2015

Modulul 5 Drepturile omului și democrația 18-20 septembrie 2015
Modulul 6 Comunicarea și managementul conflictelor 09-11 octombrie 2015
Modulul 7 Monitorizarea și evaluarea procesului de învațare în context non-formal 06-08 noiembrie 2015
Modulul 8 Coaching și leadership 20-22 noiembrie 2015

IMG 0023Tematica modulelor de instruire a fost selectată având la bază  Setul European de Competente ale Formatorului în domeniul tineret. Grupul de lucru este constituit din 20 de formatori în domeniul tineretului, reprezenţanţi ai ONG-rilor de tineret, Centrelor de resurse pentru tineri, Centrelor Comunitare, Centrelor Multifuncţionale și Consiliilor Locale de Tineret. La finele fiecărui modul de instruire beneficiarii vor aplica noile cunoştinţe şi abilităţi prin activităţi practice de lucru cu tinerii din comunităţile lor, având suport şi sprijin din partea organizaţiilor beneficiare, care i-au delegat la instruire.

În cadrul acestui Curs de Lungă Durată participanții își vor dezvolta următoarele competențe (în conformitate cu Setul European de Competenţe a Formatorilor în domeniul tineretului):

  • Competenţa de a înţelege şi a facilita procesul de instruire individuală şi în grup;
  • Competenţa de design al procesului educaţional;
  • Competenţa de a direcţiona propriul proces de instruire (Learning to Learn);
  • Competenţa de a coopera cu succes în echipă;
  • Competenţa de a comunica în mod semnificativ cu ceilalţi;
  • Competenţa interculturală.

IMG 9970Următorea instruire cu tematica:’’Educație interculturală’’ va avea loc în perioada 28-30 august 2015.

Proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret în Republica Moldova” este implementat de Institutul de Instruire în Dezvoltare “MilleniuM”, cu suportul financiar oferit de către Ministerul Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova.

Mai multe informații privind proiectul „Promovarea educaţiei non-formale de calitate în domeniul tineret în Republica Moldova” puteți găsi pe site-ul: www.millenium.md .