A fost lansată comunitatea on-line pentru profesioniştii din domeniul protecţiei copilului

Începând cu ianuarie 2014, profesioniştii din domeniul protecţiei copilului din Republica Moldova şi regiunea transnistreană au acces la comunitatea on-line „Abordarea comună a copiiloe” (www.tdh-moldova.md), un nou instrument specializat de informare, instruire şi comunicare.

Comunitatea on-line este un produs al proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor” implementat de Reprezentanţa Fundaţiei Elveţiene „Terre des hommes – Lausanne” în Republica Moldova. Proiectul este realizat cu asistenţa Programului „Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii”, finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat şi implementat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD).

În acest spaţiu virtual, actorii sociali îşi pot da întâlnire pentru schimb de experienţe – să înveţe şi discute despre noile abordări în domeniul protecţiei copilului, să interacţioneze cu formatorii şi experţii Terre des hommes. Astfel, pe termen lung, iniţiativa îşi propune să dezvolte şi consolideze capacităţile învăţătorilor, asistenţilor sociali, psihologilor, poliţiştilor, autorităţilor tutelare şi altor părţi interesate, ce ar duce la satisfacerea eficientă a necesităţilor copiilor.

Participanţii primari ai comunităţii sunt reprezentaţi de învăţătorii a 20 de şcoli de pe ambele maluri ale râului Nistru. Prin intermediul proiectului, aceşti învăţătorii capătă abilităţile necesare în a lucra cu copiii, utilizând metode noi prietenoase copilului. Fără îndoială, comunitatea este deschisă tuturor profesioniştilor interesaţi de pe ambele maluri ale râului. Odată cu îmbogăţirea cunoştinţelor şi schimbului de experienţă între colegi, învăţătorii şi alţi actori sociali vor putea optimiza dezvoltarea copiilor şi contribui la prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării lor. În vederea creşterii gradului de conştientizare a abuzului, neglijării şi exploatării copiilor, comunitatea on-line este deschisă şi salută implicarea publicului larg în a se informa despre activităţile şi rezultatele proiectului.

Concepută în calitate de platformă electronică neutră în facilitarea dialogului între profesionişti, comunitatea oferă informaţii de profil şi încurajează discuţiile în limbile română şi rusă. La etapa actuală de dezvoltare, comunitatea vine cu resurse de instruire în activităţi psihosociale de grup cu copiii şi ludoteci. Experienţa acumulată în perioada de implementare a proiectului „Dezvoltarea unei abordări comune a copiilor”, va fi de bun augur comunităţii în vederea lărgirii orizontului tematic în sfera protecţiei copiilor.