Agroturismul din Moldova poate miza pe certificare europeană

CerTour-LogouÎn perioada 11-12 decembrie, 2013 s-au desfăşurat lucrările atelierului de evaluare a progresului proiectului „Sistem de certificare a calităţii în agroturism - CerTour ”/”Quality certification system in agrotourism - CerTour”. Proiectul CerTour se implementează de către Primăria satului Suruceni în cadrul Programului „Bazinul Mării Negre 2007-2013” (Joint Operational Programme „Black Sea Basin 2007-2013”) din sursele Uniunii Europene, în perioada mai 2013 – mai 2015.

Scopul proiectului CerTour este promovarea agroturismului în ţările partenere (Grecia, Bulgaria, Armenia, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina) şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate prin aplicarea unui standard de calitate comun  şi a unui proces de certificare.

La şedinţă aut participat 14 reprezentanţi ai organizaţiilor partenere proiectului: Municipalitatea Xanthi (Grecia, aplicant principal), Black Sea Economic Centre, Varna (Bulgaria), Ecotourism Association NGO, (Yerevan, Armenia), International Centre for Social Research and Policy Analysis, (Tbilisi, Georgia) şiRegional Fund for the Support of the Entrepreneurship (Zaporozhze, Ucraina).

La deschiderea atelierului de lucru au venit cu un mesaj de salut şi susţinere reprezentanţii conducerii raionului Ialoveni, dl. Mihai Silistraru, reprezentantul Guvernului în raionul Ialoveni, dl. Valeriu Ţurcanu şi dl. Mihai Braga vicepreşedinţi al raionului Ialoveni precum şi dl. Nicolae Mereacre, secretarul Consiliului Raional Ialoveni. Oficialii au menţionat că proiectul este de importanţă naţională şi va permite atât agropensiunilor din regiune cât şi celor din întreaga ţară să se racordeze la standardele europene care vor determina dezvoltarea lor şi promovarea imaginii, inclusiv a comunităţilor pe care le reprezintă, la nivel naţional şi internaţional. De asemenea oficialii au subliniat importanţa promovării agroturismului nemijlocit pentru raionul Ialoveni, unde activează în jur de 10 locaţii care se identifică ca pensiuni agroturistice.

Pe parcursul celor 2 zile de lucru, pe lângă şedinţa de evaluare a proiectului, membrii delegaţiilor internaţionale au avut ocazia să vadă ce înseamnă agroturism în Moldova. Astfel au fost vizitate 4 destinaţii turistice din raionul Ialoveni: Mănăstirea „Sfântul Gheorghe” din satul Suruceni, Fabrica de vin din Suruceni, Zoo Clubul din satul Bardar şi Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileştii Mici”. Partenerii internaţionali ai proiectului au fost impresionaţi de potenţialul turistic din regiune şi au opinat că dezvoltarea infrastructurii drumurilor, promovarea produselor şi ofertelor turistice locale dar şi îmbunătăţirea deservirii clienţilor va influenţa considerabil procesul de aliniere a obiectivelor turistice la standardele europene.

În rezultatul atelierului participanţii au definit premizele de elaborare şi implementare a cadrului comun de standarde. Astfel echipa internaţională a proiectului a făcut apel către structurile guvernamentale şi ONG-le din domeniu în vederea asigurării relevanţei şi eficacităţii pachetului de standarde în agroturism şi mizând pe maxima implicare şi susţinere în atingerea obiectivelor proiectului CerTour în Republica Moldova. dar şi în celelalte ţări din regiunea Bazinului Mării Negre. Menţionăm că proiectul este unul sinergetic şi impactul acestuia veste determinat de angajamentele asumate de toţi partenerii proiectului.

 Ca urmare a atelierului de evaluare, urmează lansarea unei ample campanii de promovare a agroturismului în ţările partenere proiectului, precum şi aplicarea diferitor instrumente pentru asigurarea vizibilităţii CerTour. Pagina web www.certour.eu este unul din produsele proiectului care va reprezenta o platformă pentru reflectarea rezultatelor comune, un cadru de comunicare şi schimb de experienţă între partenerii proiectului, precum şi un canal de promovare pentru agropensiunile din ţările participante la proiect şi nu doar. Pagina web va putea fi accesată începând cu 1 ianuarie 2014.

Echipa de implementare a proiectului a preconizat elaborarea cadrului comun de standarde în primăvara anului 2014, iar până la finele proiectului 5 pensiuni agroturistice din ţara noastră vor fi certificate gratuit şi vor fi promovate în calitate de model pentru celelalte pensiuni care vor dori ulterior să se alinieze standardelor şi să beneficieze de un certificat de calitate.

În cadrul evenimentului au fost discutatele de asemenea şi perspectivele de înfrăţire şi consolidare a parteneriatului între Primăria satului Suruceni şi Municipalitatea Xanthi din Grecia. Reprezentanţii ambelor autorităţi, dl. Vasile Blaniţă şi respectic Dl. Michail Stylianidis şi-au exprimat bucuria şi dorinţa de a avea o colaborare de durată în cadrul acestui proiect dar şi în contextul altor iniţiative care le vor ajuta să contribuie mai mult la dezvoltarea comunităţilor pe care le reprezintă. 

Următoarea activitate comună în cadrul proiectului este un trening internaţional la care vor fi instruiţi formatori din ţările partenere în vederea aplicării standardelor şi procesului de certificare. Formatorii instruiţi vor reveni acasă şi vor avea sarcina să instruiască a câte 10 evaluatori locali capabili să evalueze şi să certifice agropensiunile. Evaluatorii formaţi vor fi incluşi într-un registru internaţional comun care va fi deschis pentru orice alţi evaluatori atestaţi. Seminarul va avea lor în Bulgaria, Varna în aprilie 2014.

Pentru detalii contactaţi: suruceniprimaria@gmail.com, tracioxana@gmail.com, Oxana Bănăruc, coordonator de proiect pentru Republica Moldova, +373 69390445.