Lansarea oficială a serviciului electronic „Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”

Conform ordinului Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr.752 din 03.06.2013, privind măsurile de optimizare a procesului de asigurare a contribuabililor cu formulare tipizate de documente primare cu regim special, este prevăzută simplificarea procedurii de ridicare a acestora.

Pornind de la obiectivul stabilirii unei colaborări în condiţii de maximă transparenţă cu plătitorii de impozite, Inspectoratul Fiscal în comun cu Î.S. „Fiscservinform” lansează serviciul „Comanda on-line a formularelor tipizate de documente primare cu regim special”. Serviciul nominalizat va face posibilă comandarea electronică şi ridicarea cantităţii solicitate de formulare tipizate de către contribuabili.

Sistemul informaţional automatizat „Comandarea on-line a formularelor tipizate” va fi disponibil pe portalul servicii.fisc.md şi poate fi accesat de toţi agenţii economici din Republica Moldova, care deţin semnături electronice de autentificare.

În acelaşi timp serviciul oferă funcţionarilor fiscali posibilitatea de a crea lista şi graficul de prezentare a agenţilor economici la oficiile de eliberare a formularelor.

    Serviciul este disponibil 24/24 de ore şi oferă contribuabililor următoarele avantaje:

  • solicitarea printr-un click de la distanţă;
  • o singură deplasare la punctul de eliberare a formularelor tipizate.

Ţinem să specificăm că serviciul oferă contribuabilului posibilitatea de completare, semnare şi expediere a comenzii de formulare tipizate de documente primare cu regim special prin intermediul portalului servicii.fisc.md. Totodată utilizatorul va primi în regim on-line recipisa privind decizia luată de Serviciul Fiscal de Stat şi factura de achitare a formularelor comandate.

Implementarea sistemului confirmă repetat că Serviciul Fiscal de Stat este deschis pentru colaborări în condiţii de transparenţă cu reprezentanţii mediului de afaceri.

Luînd în consideraţie principiul fundamental al activităţii autorităţilor fiscale: „Funcţionarul fiscal în serviciul contribuabilului”, este necesar de menţionat că acest nou produs informaţional a fost elaborat şi pentru asigurarea continuităţii procesului de dezvoltare a serviciilor electronice moderne pentru contribuabili.

Pentru detalii suplimentare, vizualizaţi paginile web: www.servicii.fisc.md, www.fisceservinform.md.

Serviciul de presă - tel. 022 82-20-22