Standardele de contabilitate în noile rubrici ale revistei „Monitorul fiscal FISC.MD”

La începutul lunii noiembrie „Monitorul fiscal FISC.MD” lansează pe site-ul  http://monitorul.fisc.md/ două rubrici noi – “SNC noi” şi “SIRF”.

Conform Hotărîrii Guvernului Nr. 1507 din 31.12.2008cu privire la aprobarea Planului de dezvoltare a contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ pe anii 2009-2014, începând cu 1 ianuarie 2014 se prevede introducerea noilor SNC şi a Planului general de conturi contabile, care corespund  prevederilor  Directivelor UE şi SIRF. Astfel, practicienilor le rămîne tot mai puţin timp pentru asimilarea documentelor, care încă nu sunt publicate oficial.

Rubrica “SNC noi” va fi moderată de către unul din membri grupului de elaborare noilor SNC, profesorul ASEM, Alexandru Nederiţa. La crearea materialelor vor participa şi alte persoane participante în procesul de pregătire a documentelor contabile, specialişti în domeniul contabilităţii și audit, practicieni.

Scopul rubricii ”SNC noi”, este de a oferi ajutor practic contabililor şi auditorilor în aplicarea corectă a noilor acte normative. În materialele rubricii se va analiza procesul de trecere de la standartele vechi la noile SNC, vor fi prezentate aspecte noi ale activelor fixe, activelor materiale şi nemateriale,  capitalului propriu, obligațiuni, venituri şi cheltuieli, dar şi înrocmirea raporturilor financiare conform noului  Plan general de conturi contabile.

“Materialele rubricii se vor baza pe exemple numerice concrete, cu specificarea tranzacţiilor contabile la fiecare operaţiune. Publicarea exemplelor de aplicare a noilor standarte este un lucru foarte important în asigurarea trecerii competente a contabililor şi auditorilor la noile SNC, la fel şi pentru utilizarea corectă altor acte normative de contabilitate”, spune Alexandru Nederiţa.

Legea contabilităţii şi Hotărîrea Guvernului № 238 din  29.02.2008  privind aplicarea Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară pe teritoriul Republicii Moldova au obligat subiecţii de interes public la aplicarea SIRF  începînd cu 1 ianuarie 2011. Pe parcursul anului 2011 subiecţii de interes public au  utilizat doar  Standardul Internaţional de Raportare Financiară 1 “Adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară”, cu ajutorul căruia efectuau trecerea la noile standarte. Al doilea an se ține evidență în conformitate cu IFRS, iar în luna martie a.c. au fost întocmite primele rapoarte financiare în conformitate cu IFRS.

Rubrica ”SIRF” va fi dedicată aplicării standartelor susmenţionate, autorul căreia va fi membrul ACCA (Asociatiei  Contabililor Autorizati din Marea Britanie), Stella Alexa.

În această rubrică se vor publica atît materiale teoretice, cît şi articole despre aplicarea lor în practică. Pe lîngă aceasta prevedem, acolo unde va fi cazul, să acordăm atenția planificării fiscale cu utilizarea SIRF, -- spune autorul rubricii Stella Alexa. – Sperăm, că acest compartiment va fi util pentru contabili şefi, directori financiari, auditori interni, dar şi inspectori fiscali, care vor verifica rapoarte întocmite conform SIRF. Cu ajutorul acestei rubrici, cititorii vor primi la timp informaţia despre toate modificările, care se aşteaptă, şi respectiv, vor avea posibilitatea să se pragătească pentru ele”.

Redacţia revistei va fi recunoscătoare contabililor şefi şi altor persoane interesate pentru păreri şi sugestii postate în comentariile la rubricile “Noile SNC” şi “SIRF”. Astfel, la scrierea materialelor viitoare se vor analiza cu atenţie întrebările şi propunerile cititorilor.