Conferinţa „Împreună creăm viitorul acasă” a fost organizată cu succes!

Astăzi, 8 februarie curent, ora 10.00, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM în colaborare cu Ministerul Economiei RM, a organizat Conferinţa „Împreună creăm viitorul acasă!”, care a avut loc la Hotelul Leogrand, sala Răut.

La conferinţă au participat în jur de 170 de persoane: reprezentanţii autorităţilor publice centrale şi locale, proiectelor internaţionale, ambasadelor şi mediul de afaceri, beneficiari ai PARE 1+1 şi mass-media. 

În calitate de speakeri au fost Dl Valeriu LAZĂR, viceprim-ministru, ministrul economiei; Şeful Delegaţiei Uniunii Europene, Dirk Shuebel şi beneficiarii PARE 1+1.

Dl Valeriu Lazăr a salutat partenerii acestui program, în special Delegaţia Uniunii Europene, care finanţează acest Proiect, menţionînd că „anul acesta plafonul de finanţare la PARE 1+1 va fi mărit”, ceea ce ar permite finanţarea unor afaceri viabile, inovative şi durabile. De asemenea, dl viceprim-ministru a specificat că „împreună cu comitetul de supraveghere  vor face cîteva schimbări în selectarea afacerilor. „Noi trebuie să susţinem afacerile inovative”, a menţionat dl. Valeriu Lazăr.

Totodată, dlui a propus schimbarea componentei a IV-a Programului: Monitorizarea Programului în componenta ,,Suport pentru creştere”, ceea ce ar permite susţinerea afacerilor beneficiare ale PARE 1+1 în continuare şi încadrarea acestora în alte proiecte de suport.

Cu mesaj de salut la eveniment, Şeful Delegaţiei UE în RM, Excelenţa sa dl Dirk Shuebel a salutat derularea acestui Proiect, care se bucură de succes şi a asigurat ajutorul de a finanţa noi afaceri ale migranţilor în RM.

Cu cuvinte de laudă la adresa Programului PARE 1+1, au fost beneficiarii de grant care şi-au expus ideile şi sugestiile ce le-au întîmpinat la depunerea dosarului, precum şi primirea grantului.

Beneficiarii Programului PARE 1+1 au specificat că se merită de a iniţia o activitate antreprenorială, iar suportul financiar din partea statului, le-a fost de ajutor în extinderea afacerii proprii.

„Eram poate un milionar în Italia, dar am revenit în satul de baştină Hogineşti, rl. Rezina, a menţionat Dl. Vasile Goncear, conducătorul întreprinderii Euro Ceramica SRL.  Această pasiune şi dăruire de sine faţă de olărit se transmite din generaţii în familia Goncear, iar dl Vasile promite să creeze un Centru de instruire a meşteşugarilor în RM.

De asemenea, dlui a venit cu un set de propuneri, privind dezvoltarea economiei naţionale a RM şi a asigurat că meşteşugăritul în RM va fi şi mai dezvoltat.

Menţionăm că, Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie „PARE 1+1” destinat iniţial pentru anii 2010-2012  a fost aprobat prin HG nr. 972 din 18.10.2010 şi a continuat pînă în 2015.

Acest Program este destinat lucrătorilor migranţi sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească în iniţierea sau extinderea unei afaceri  în Republica Moldova.

Obiectivul Programului reprezintă mobilizarea resurselor umane şi financiare ale lucrătorilor migranţi moldoveni în dezvoltarea economică durabilă a Republicii Moldova prin stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Pe parcusul derulării Programului, au fost încheiate 142 contracte de finanţare nerambursabilă cu antreprenori din RM, suma totală a investiţiilor, depăşind 76 milioane de lei. Astfel, s-a constatat că fiecare leu alocat din acest program, atrage cca 3 lei investiţii în economia naţională.

Pentru anul 2013, este prevăzută alocarea a 32 milioane de lei pentru implementarea acestui program, cu 50 la sută mai mult decât suma alocată în primii doi ani ai Programului.

Programul PARE 1+1 tinde să faciliteze accesul la finanţare al migranţilor şi să-i reintegreze în societate, contribuind, totodată, la stimularea transferurilor băneşti pe căi oficiale, introducerea bunelor practici din statele gazdă ale migranţilor, fiind creată o pârghie eficientă pentru introducerea inovaţiilor.

Condiţiile de participare la program sunt următoarele:

Să fie cetăţean al Republicii Moldova;

Să fie lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;

  • § Să intenţioneze să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte o afacere existentă;
  • § Să dispună de capital propriu, provenit din remitenţe şi să poată confirma prin  prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare (contract de muncă; certificat de confirmare a salariului/veniturilor; extras din conturi bancare; copiile dispoziţiilor de transfer bancar, declaraţii vamale).

Astfel, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM face apel către toţi lucrătorii migranţi şi /sau rudele de gradul I ai acestora, de a se înregistra la Programul PARE 1+1.

Pentru mai multe detalii despre Program, ne puteţi contacta la numărul de telefon: (0 22) 22 50 01 sau email: office@odimm.md.