PROIECTUL LEAD YOUR WAY TO BUSINESSES

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului IMM, în parteneriat cu Patronajul Judeţean al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii din Iaşi, Romania, va implementa în perioada 21 martie 2012 – 20 ianuarie 2013 proiectul ,,Lead your way to businesses”.

Scopul proiectului este de a intensifica şi îmbunătăţi procesul de cooperare transfrontalieră dintre Republica Moldova şi România, prin încurajarea tinerilor de pe ambele maluri ale Prutului să iniţieze şi dezvolte afaceri.

Obiectivele generale ale proiectului sunt:

-        de a crea un cadru favorabil pentru a susţine afacerile transfrontaliere sau a celor din zona transfrontalieră;

-        de a îmbunătăţi abilităţile şi cunoştinţele antreprenoriale a 100 de tineri de pe ambele maluri ale Prutului, inclusiv prin intermediul sistemului de mentorat;

-        de a asista tinerii beneficiari în analiza şi planificarea propriilor afaceri;

-        de a stimula dialogul şi parteneriatele bilaterale.

Grupul ţintă:

  • 100 de tineri cu vârsta de 18 – 35 ani (50 din Republica Moldova şi 50 din România, judeţele: Iaşi, Vaslui şi Suceava);
  • 4 consultanţi în iniţierea unei afaceri (2 din Republica Moldova şi 2 din România).

Activităţile proiectului:

  • Crearea  Centrelor Transfrontaliere de Suport în Afaceri (MD şi RO);
  • Organizarea training-urilor în România pentru angajaţii (consultanţii) Centrului Transfrontalier de Suport în Afaceri;

Organizarea seminarelor antreprenoriale, atelierelor de lucru, mentoring şi întâlniri cu agenţii economici din Republica Moldova;

  • Organizarea simulărilor antreprenoriale, atelierelor de lucru şi întâlnirilor cu oamenii de afaceri din România;
  • Prestarea Serviciilor de consultare în elaborarea planurilor de afaceri;
  • Organizarea unui Concurs de Planuri de Afaceri;
  • Organizarea Forumului Transfrontalier “Cross-Border Business Match-Making Forum” în Chişinău, drept eveniment de promovare a afacerilor dezvoltate în cadrul proiectului.

În contextul celor expuse, astăzi 8 mai curent, s-a organizat prima întâlnire de lucru a echipei de proiect, care a avut loc în incinta sediului ODIMM.

În cadrul întrevederii,  s-a discutat despre planificarea activităţilor preconizate în proiect.

De asemenea, Conferinţa de lansare a proiectului în R. Moldova va avea loc în luna iunie curent.

Cu detalii despre derularea fiecărei activităţi în parte din proiect, vom reveni cu informaţii adiţionale pe pagina web www.odimm.md.