În atenţia contribuabililor care nu s-au conectat încă la serviciul „Declaraţie electronică”!

Contribuabilii care nu s-au conectat încă la serviciul „Declaraţie electronică”o pot face pînă la sfîrşitul lunii decembrie, în incinta Centrelor de Conectare Regionale. În cazul nerespectării prevederilor art.187 din Codul Fiscal, din 1 ianuarie 2013 riscă să nu li se accepte rapoartele fiscale pe suport de hîrtie.

Conectarea subiecţilor impunerii cu T.V.A. din republică a fost iniţiată la 3 septembrie curent iar activităţile legate de proces au revenit în sarcina Î.S.”Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al Serviciului Fiscal de Stat. Necesitatea de conectare a acestei categorii de contribuabili este reglementată de prevederile art.187, alin (21), lit. b) din Codul Fiscal, care prevede că începînd cu data de 1 ianuarie 2013 urmează să prezinte dările de seamă fiscale prin intermediul serviciului nominalizat.

În scopul derulării eficiente a procesului, activează 10 Centre de Conectare Regionale (CCR). Sediul acestora este situat în oraşul Chişinău (str. Ştefan cel Mare 162, etajul 2, biroul 220, în incinta Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare), iar cele din Bălţi, Orhei, Ungheni, Edineţ, Cahul, Căuşeni, Comrat, Soroca şi Hînceşti - în incinta Inspectoratelor fiscale teritoriale.

Astfel, conectarea la serviciul „Declaraţie electronică” a agenţilor economici plătitori de T.V.A. din republică expiră la data de 31 decembrie 2012. Reieşind din acest considerent, Î.S.”Fiscservinform” vine cu un apel către subiecţii vizaţi şi îi îndeamnă să se prezinte la sediile deschise în locaţiile menţionate anterior pentru a încheia acordul de conectare la serviciu. În caz contrar, începînd din luna ianuarie 2013, dările de seamă prezentate de ei pe suport de hîrtie nu vor fi acceptate.

Pentru contribuabilii vizaţi, aducem la cunoştinţă încă o dată ACTELE NECESARE în momentul conectării la serviciul „Declaraţie electronică”:

  • Originalul şi copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
  • Originalul şi copia extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
  • Ordinul intern al întreprinderii privind stabilirea persoanelor responsabile de semnarea dărilor de seamă fiscale în formă electronică, utilizînd serviciul „Declaraţie electronică” (cu funcţia de conducător şi contabil-şef);
  • Buletinul de identitate în original şi copie, a persoanelor indicate în ordinul intern şi procură;
  • Procura autentificată notarial privind împuternicirea persoanei cu dreptul de semnare a dărilor de seamă fiscale (în cazul persoanelor ce substituie conducătorul sau contabilul-şef, precum şi în cazul persoanelor altele decît conducătorul şi contabilul-şef), semnării Acordului şi ridicării semnăturii electronice de autentificare (în cazul prezentării numai a uneia din persoanele indicate în ordinul intern sau procură);
  • Ştampila întreprinderii.

Înainte de prezentarea la sediul de conectare, este necesară înregistrarea agenţilor economici pe portalul servicii.fisc.md, cu statutul de persoană juridică.

Pentru informaţii suplimentare privind conectarea contribuabililor la serviciul „Declaraţie electronică”, contactaţi Secţia de Asistenţă a Clienţilor din cadrul Î.S.”Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222 sau vizualizaţi pagina web servicii.fisc.md