Idei de promovare a turismului din cadrul ultimului modul „Economia Turismului”

IDEAFiind pe ultimii sute de metri din cadrul Proiectului, membrii Academiei Ideilor II au discutat despre posibilitățile de promovare a turismului în Republica Moldova și de inițiere a unor afaceri în acest domeniu.

La prima ședință a celui de-al optulea modul de studiu, din 12 mai 2012, l-am avut ca invitat special pe domnul Vincent Williams, expert în dezvoltarea sectorului IMM (Întreprinderilor Mici şi Mijlocii) în cadrul proiectului European de Asistenţă Bugetară în Stimularea Dezvoltării Economice a Zonelor Rurale.

Pe parcursul şedinţei au fost discutate problemele cheie ale IMM-urilor din turism, cum ar fi: sezonalitatea activității turistice, prezenţa multor companii mici, concurenţa, lipsa formelor majore de relief etc.

Domnul Williams a identificat împreună cu membrii principalele tipuri de servicii turistice și a evidențiat elementele de bază, la care trebuie să atragă atenția un antreprenor, atunci când îşi lansează afacerea în turism (promovarea, analiza pieţii, identificarea consumatorilor, identificarea serviciilor, analiza culturii şi a preferinţelor anumitor clienţi, unicitatea serviciilor şi inovativitatea).

Pe parcursul discuțiilor, au fost prezentate exemple de succes din Țara Galilor din Marea Britanie și au fost identificate principalele obiective turistice relevante (sau care ar merita investiții) în Republica Moldova.

  • Vinicultura; mănăstirile; cetatea Sorocii, conacurile; cimitire; parcuri şi/sau rezervaţiile naturale,
  • Agroturismul; turismul post-sovietic; explorarea sanatoriilor sovietice,
  • Bucătăria tradiţională;

altDe asemenea, a fost efectuat un test de creare a profilulului consumatorului şi s-a discutat despre importanţa analizei mediului în care se planifică afacerea. Fiind împărțiți pe echipe, membrii Academiei Ideilor II au discutat despre sectorul/serviciul interesant pentru dezvoltarea propriei afaceri, au analizat consumatorii lor şi au propus activităţi pentru afacerea dorită. În cele din urmă echipele au făcut nişte prezentări succinte pentru afacerile lor în domeniile: vinicultură, agroturism, parcuri naţionale şi Cetăţi (în particular cetatea Soroca)

La cea de-a doua ședință din cadrul modulului, pe data de 19 mai, au fost invitați  Președintele ONG-ului  „ANTREC Moldova” (http://www.moldova-tourism.md/), Svetlana Lazăr şi domnul Vincent Williams, Expert în Dezvoltarea IMM-urilor.

Doamna Lazăr a relatat membrilor despre Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural din Moldova, creată în anul 2000 și despre rezultatele obținute până în prezent. Pe lângă elaborarea strategiilor de dezvoltare durabilă a turismului în raioanele cu potențial turistic major, “ANTREC – Moldova” se implică în organizarea diverselor campanii de promovare a gospodăriilor, a diferitor festivale și evenimente.

Astfel, Academia Ideilor II a venit cu propunerea să se implice la organizarea și participarea la Festivalul Tursitic Național “Duminica Mare”, care va avea loc pe data de 3 iunie 2012 în satul Domulgeni, raionul Florești.

În cadrul festivalului vom avea parte de ateliere meșteșugărești, bucate tradiționale, folclor și natură pitorească (cu detalii despre delasare către destinație și costurile de transport vom reveni în curând).

În a doua parte a ședinței au fost prezentate ideile de afaceri in turism de către membrii proiectului, conform structurii:

  • în ce constă ideea?
  • care este situația pe piață?
  • care sunt consumatorii ?
  • ce activități sunt propuse?

Printre ideile prezentate, putem enumera: Organizarea unor vizite pentru turiști la fabricile de vin și participare la evenimente tradiționale de fabricare a vinului; și Ofertă pentru turiști de camping și trasee turistice (biciclete) în parcurile și rezervațiile naturale (spațiu special amenajat, piste pentru ciclism, etc.)

În rezultat, ultimul modul din cadrul proiectului Academia Ideilor II își va avea drept follow up participarea la Festivalul Tursitic Național “Duminica Mare”, care va avea loc pe data de 3 iunie 2012 în satul Domulgeni, raionul Florești, fapt care ne va permite să analizăm oportunitățile de dezvoltare a turismului din interior.

Proiectul Academia Ideilor II din Chișinău preconizează să desfășoare încă un șir de activități în perioada mai – iunie 2012, așa că urmăriți-ne și pe pagina de Facebook, unde vom plasa anunțuri în curând!