Marcarea Zilei Europene Anti-Trafic în Bălţi

Ziua de 18 Octombrie a fost declarata de către Comisia Europeana ca fiind Ziua Europeană Anti-Trafic, şi anual este marcată prin diverse acţiuni, menite să sensibilizeze populaţia cu privire la traficul de fiinţe umane ca fiind o gravă încălcare a drepturilor omului şi să lupte cu acest fenomen, care prinde amploare în toată lumea. Fiind, totuşi, un asalt la valorile fondatoare ale Uniunii Europene, structurile acesteia şi-au stabilit scopul de mobilizare a guvernelor şi parlamentelor, dar şi de îndemn către ONG-uri şi societatea civilă cu referire la măsurile care pot fi întreprinse pentru a informa asupra gravităţii fenomenului de trafic, pentru a promova şi proteja drepturilor victimelor, dar şi a pune în faţa justiţiei făptuitorii crimelor în acest domeniu.

Moldova figurează în lista ţărilor celor mai afectate de traficul de fiinţe umane, mai ales ca ţară de origine a victimelor, chiar dacă structurile de stat întreprind o serie de măsuri, menite să combată această problemă, iar societatea civilă realizează diverse evenimente de prevenire, motivul esenţial fiind condiţiile de trai la nivel scăzut, care nu se ameliorează pe parcurs. Traficul de persoane poate avea loc atît în străinătate, cît şi în Republica Moldova, victime devenind bărbaţi, femei, copii şi persoane în vârstă. În anul 2010 Guvernul Moldovei a raportat 161 cazuri de investigaţii cu privire la traficul de persoane, comparativ cu 206 cazuri raportate în 2009, pe cînd Guvernul interzice orice formă de trafic prin Articolele 165 şi 206 ale Codului Penal, care prevăd sancţiuni cu închisoarea de la 5 la 20 ani.

Médecins du Monde, fiind o organizaţie care activează în acest domeniu, va marca Ziua Europeană Anti-Trafic prin activităţi de informare şi sensibilizare, promovate în centrul oraşului Bălţi. Scopul acestor activităţi va fi de a mări gradul de conştientizare printre adolescenţi, elevi, studenţi, precum şi în rândul populaţiei în general, despre riscurile, cauzele, consecinţele traficului de fiinţe umane şi, desigur, de a oferi alternative pentru a evita riscul de nimerire în capcana traficanţilor. Întrucât organizaţia Médecins du Monde a asistat 14 victime directe ale traficului de fiinţe umane din 47 cazuri noi identificate din luna aprilie, anul curent, pînă în prezent, îndemnul esenţial în această zi către toţi profesioniştii din domeniu şi toţi oamenii este să ne unim forţele pentru a preveni traficul de persoane şi de a contracara acest fenomen dezastruos!

Médecins du Monde (MdM) este o organizaţie umanitară internaţională care activează în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane şi facilitează accesul victimelor la obţinerea ajutorului psiho-social şi medical în cadrul proiectului „Promovarea drepturilor omului pentru victimele traficului de fiinţe umane în Moldova şi Transnistria prin asistenţă multidisciplinară şi prevenţie”, implementat cu suportul Uniunii Europene.