Creativitatea şi ingeniozitatea sunt binevenite în orice domeniu

Voluntariatul este o activitate desfăşurată din propria iniţiativă, o activitate prin care o persoană îşi oferă timpul, energia şi abilităţile în sprijinul altora, fără a pretinde la o recompensă anumită. Niciodată nu m-am gîndit că hobby-ul meu de a picta va fi util în activitatea mea de voluntar la Médecins du Monde (MdM) şi că pin pictura este interesant şi distractiv să faci bine societăţii. Însă acum pot să spun cu siguranţă că creativitatea şi ingeniozitatea sunt bine-venite în orice domeniu.

Vara aceasta eu şi colegii mei de la MdM am activat în cadrul unei tabere de vară pentru copiii din Şcoala de tip Internat din or. Făleşti. Copiii instituţionalizaţi se consideră persoane aflate în categoria de risc de a nimeri în traficul de fiinţe umane, de aceea a apărut ideea de a promova seminare informative privind pericolul şi protecţia faţă de traficul de fiinţe umane în astfel de instituţii. Pe lîngă promovarea seminarilor, am avut ocazia să organizăm timpul liber al copiilor, să-i distrăm, să-i învăţăm lucruri noi, să le formăm deprinderi de viaţă., etc. Am organizat diverse jocuri, concursuri, dansuri, ateliere creative şi altele, însă un loc de frunte l-a ocupat face-painting-ul.

[Face-painting este un curent artistic care constă în aplicarea vopselelor pe faţă, creînd o imagine. A fost practicat încă din cele mai vechi timpuri în triburi. Fiecare membru al tribului îşi marca apartenenţa la acesta prin anumite desene pe faţă. De asemenea face-paintig-ul a fost folosit şi din motive militare (cum ar fi camuflajul, ca să indice apartenenţa la o unitate militară), în religie, la vînătoare, etc. Astăzi se practică la festivaluri, carnavaluri, petreceri, evenimente culturale, etc. Face-painting ţine de performance,adică se încearcă transformarea feţei în spectacol sau o formă de atracţie.]

Ideea de a utiliza face-painting a parvenit de la dorinţa de a crea pentru copii un carnaval, de a le oferi atmosferă de sărbătoare în una din cele mai obişnuite zile. Copiii pentru prima dată au avut posibilitatea să participe la o astfel de activitate. Ei au fost curajoşi şi ne-au permis să-i transformăm pentru o zi în personajele lor preferate. Desenele au fost diverse ca şi înşişi copiii. Prin acest joc ne-am apropiat de copii. Posibilitatea de a privi în ochii acestor fiinţe angelice, timp de 15-20 de min, cît le aplicam vopselele, la o distanţă mică, m-a făcut să simt că am intrat în lumea lor personală, unde înainte era interzis. Anume aceasta a distrus multe bariere în comunicare dintre noi. Ei s-au dovedit a fi foarte răbdători, aşteptîndu-şi rîndul, dar şi săritori la nevoie (mă ajutau să schimb apa sau să aduc vopseaua). Cea mai mare victorie a lor a fost aceea că alături de ei ne-am simţit şi noi pe deplin copii, revenind pentru cîteva ore în lumea copilăriei.

Seara a continuat cuFace_painting un ,,show" extraordinar cu cîntece, dansuri, zîmbetele şi dispoziţia festivă. Scopul nostru a fost ca voluntarii şi copiii să formeze o echipă prietenoasă şi să le oferim copiilor o sărbătoare feerică. Privind feţele fericite ale micuţilor am înţeles că scopul propus a fost atins cu succes. Am fost plăcut surprinsă atunci cînd în ziua următoare unii din ei mai purtau pe faţă acelea desene, deoarece le plăcea mult şi nu doreau să le şteargă...

Şuberneţcaia Olga

Voluntară Médecins du Monde,

Elevă cl. XII-a al L.T. „V. Alecsandri" din Bălţi

Médecins du Monde (MdM) este o organizaţie umanitară internaţională care activează în nordul Moldovei în domeniul prevenirii traficului de fiinţe umane şi facilitează accesul victimelor la obţinerea ajutorului psiho-social şi medical. Organizaţia Médecins du Monde este prezentă în Moldova din 2005. Pentru mai multe informaţii contactaţi-ne la (231) 27523, sau prin Email: prevcom.balti.mdmmoldova@gmail.com