Acțiune și participare comunitară


Continuă desfășurarea activităților în cadrul proiectului „Laborator de acțiune și participare comunitară”, implementat de Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare” în cadrul Programului de Granturi pentru Democrație al Ambasadei SUA în Moldova. Astfel, pe parcursul lunilor octombrie – noiembrie, cele 12 organizații implicate vor organiza activități de încurajare a participării comunitare în localitatea de unde provin, aceasta fiind sarcina practică pentru ultimul atelier ”Acțiune și participare comunitară”, care a avut loc la 15 septembrie. Sarcina practică constă în identificarea unei probleme comunitare, prin utilizarea diverselor metode însușite la sesiunea de instruire și organizarea unei prime activități de informare și mobilizare comunitară.

La data de 2 octombrie, AO „Baștina” din Rîșcani, a organizat în acest context o activitate în localitatea Balanul Nou. Organizația este preocupată de o problemă foarte serioasă – relațiile interculturale în această suburbie a orașului Rîșcani. Localitatea reprezintă o lume multiculturală constituită din reprezentanți a 5 confesiuni, care locuiesc izolat, nu interacționează. De mai mult timp, „Baștina” depune eforturi pentru a propune oportunități de colaborare între locuitorii satului.

De această dată, membrii organizației au încercat să depisteze o problemă, care ar viza toți locuitorii satului, constituind o necesitate comună și a fiecărui în parte. Astfel 25 de persoane din localitate, au fost invitate în incinta centrului comunitar Bălanul Nou pentru a discuta problemele calității apei potabile, îngrijirii surselor de apă. Au fost invitate în special familii cu mulți copii, deoarece aici se consumă foarte multă apă, aceasta constituind o precondiție a păstrării igienei și a organizării unui mod sănătos de viață.

Participanții la activitate, persoane de diferite vîrste, au avut ocazia să vizioneze un film documentar despre importanța apei în viața omului. Participantele au confirmat importanța și utilitatea a astfel de activități la ele în comunitate, deoarece până în prezent se resimte lipsa de informare a cetățenilor de rând.

Reprezentanții AO „Baștina” au menționat că asemenea activități sporesc gradul de credibilitate a echipei, contribuie la școlarizarea populației în diverse domenii. Dar principalul, încurajează participarea și mobilizarea comunitară. În acest caz concret, a fost demonstrat că în orice comunitate pot fi identificate probleme soluționarea cărora pot uni oamenii.


Posted: 2011-10-04 16:49:16

Initiative Democratice