Societatea civilă cere audieri publice privind Codul Electoral

Comunicat de presă

27 ianuarie 2011

Iniţiativă legislativă de modificare a Codului Electoral nu asigură şanse egale femeilor de a participa la viaţa polivică a ţării – Societatea civilă cere audieri publice!

Astăzi, un grup de reprezentanţi ai Societăţii Civile au transmis Preşedintelui Parlamentului Dlui Marian Lupu şi Vicepreşedintei Parlamentului Dnei Liliana Palihovici, precum şi Comisiei juridice, numiri şi imunităţi a Parlamentului Republicii Moldova o solicitare de a organiza audieri publice privind  modificările şi completările Codului Electoral, cu invitarea experţilor din societatea civilă, parlamentarilor, guvernului, partenerilor de dezvoltare şi mass-media.

Iniţiativa legislativă de a modifica şi completa Codul Electoral a fost prezentată de un grup de deputaţi din Parlament pe 15 septembrie 2010 şi prevede stabilirea unei cote obligatorii de minim 30% femei în listele de candidaţi pentru fiecare tip de alegeri. În cadrul şedinţei din 19 ianuarie 2011, Guvernul a aprobat avizul privind proiectul de lege pentru modificarea Codului Electoral. Avizul Guvernului specifică, printre altele, că aprobarea acestui proiect de lege rămâne la discreţia Parlamentului.

Consiliul Naţional pentru Participare, Consiliul Naţional al ONG-urilor din Moldova, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte şi Alianţa ProGen consideră  că această iniţiativă legislativă, deşi este una salutară, nu creează condiţiile necesare ce ar garanta dreptul egal al femeilor de a participa la procesele polivice şi de luare a deciziilor, pentru că nu instituie condiţii prin care ar fi asigurată prezenţa femeilor proporţional în toată lista de candidaţi, astfel, se poate întâmpla că femeile vor fi trecute în coada listelor.

Un exemplu în acest sens este structura actualului Parlament, unde din 101 parlamentari doar 19 sunt femei (18,8 %), iar bărbaţi sunt 82 (81,2%). Conform Recomandării Rec(2003)3 a Comitetului de Miniştri din cadrul Consiliului Europei către statele membre, participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor înseamnă că reprezentarea atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor în orice organ decizional în viaţa polivică sau publică nu trebuie să scadă mai jos de 40%.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

Consiliul Naţional pentru Participare
tel: 235343, 548102, fax: 542338, e-mail: info@cnp.md

Consiliul Naţional al ONG-urilor din Republica Moldova
tel: 207158, 237058, e-mail: terzi@progen.md
Secretariat: tel.56 75 49, e-mail: tineri.liberi@gmail.com

Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte
tel: 233946, 233947, e-mail: info@alegeliber.md

Alianţa ProGen
tel: 237089, e-mail: precup@progen.md