A avut loc prima Şedinţă a Consiliului Naţional pentru Participare din mandatul 2012-2013Sed_cnp_20.03.12Marţi, 20 martie 2012, a avut loc Şedinţa Dlui Vladimir FILAT, Prim-ministrul Republicii Moldova, cu membrii Consiliului Naţional pentru Participare (CNP) din mandatul 2009-2011, precum şi componenţa nouă pentru anii 2012-2013.

Premierul a menţionat că această şedinţa este una specială deoarece la ea au participat atît foştii membri ai CNP, cît şi cei care au fost aleşi pentru următorul mandat.

"Pe parcursul a doi ani de zile, în activitatea noastră, am stabilit mai multe obiective. Unele au fost realizate, altele nu, dar eu sînt mulţumit că am reuşit să asigurăm transparenţă în actul de guvernare. Eficienţa şi contribuţia societăţii civile a fost una substanţială, care nu ţine doar de monitorizare şi critică, dar şi de propuneri concrete pe marginea actelor normative", a spus Vlad FILAT.

Premierul a cerut Cancelariei de Stat ca avizele date proiectelor de lege de către CNP să facă parte din dosarul prezentat membrilor Cabinetului de Miniştri pentru examinare şi, ulterior, adoptare.

Prim-ministrul a mulţumit membrilor care au făcut parte din CNP, în perioada 2010-2012,  pentru activitatea desfăşurată şi a dorit succes celor care au fost aleşi recent.

În cadrul şedinţei de marţi au fost făcute totalurile primului mandat al CNP şi discutate priorităţile în activitatea noilor membri.

Sorin MEREACRE, Preşedintele Consiliul Naţional pentru Participare, Preşedinte al Fundaţiei Est-Europeană, a spus că iniţiativa Prim-ministrului Vlad FILAT de a crea Consiliul Naţional pentru Participare, care este un mecanism ce permite societăţii civile să participe la luarea deciziilor, a fost un pas foarte important în asigurarea transparenţei în procesul decizional.

Sorin MEREACRE a menţionat că pe parcursul a doi ani cele patru grupuri de lucru din cadrul Consiliului au efectuat mai multe monitorizări, au participat la consultarea actelor legislative, au venit cu diverse iniţiative şi au colaborat cu instituţiile statului.

Tot pe 20 martie, membrii CNP au decis ca pentru următorii 2 ani, Sergiu OSTAF, director al Centrului de Resurse al Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Drepturile Omului din Moldova (CReDO) să fie Preşedinte al Consiliul Naţional pentru Participare, iar Antoniţa FONARI, director al Centrului de Resurse „Tineri şi Liberi" - vicepreşedinte.

Cei 30 de membri din actuala componenţă a consiliului au fost selectaţi în cadrul unui proces cuprinzător şi transparent, care a avut loc în perioada 12 decembrie 2011 - 3 februarie 2012.

CNP are menirea să faciliteze participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare şi actualizare a documentelor de planificare strategică şi a politicilor publice.

Sursa: http://www.gov.md/libview.php?l=ro&idc=436&id=4846