Sa spunem “NU” conflictelor in viata tinerilor hipoacuzici din or. Vulcanesti


Asociaţia Hipoacuzicilor din Republica Moldova „Auz” derulează proiectul „Rezolvarea conflictelor inter- şi intrapersonale la tinerii hipoacuzici din Republica Moldova” cu suportul financial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii, departamentul granturilor mici.

Acest proiect urmează a fi implementat în centrele raionale: Vulcăneşti, Taraclia, Ceadîr-Lunga, Cantemir, Cahul pe parcursul a şase luni a anului curent. Scopul proiectului „Rezolvarea conflictelor inter- şi intrapersonale la tinerii hipoacuzici din Republica Moldova” constă în schimbarea atitudinii tinerilor hipoacuzici faţă de abordarea conflictelor existente, în conştientizarea faptului că o viaţă fără conflicte va schimba atât viaţa cât şi societatea în care aceşti tineri trăiesc spre bine, fapt ce reprezintă o valoare care trebuie estimată la adevăratul ei preţ şi potenţial.

Pe data de 10-11 septembrie anul curent a avut loc primul seminar din cadrul proiectului în or. Vulcaneşti bucurându-se de un real succes, fiind estimat ca o activitate de o sporită utilitate atât pentru grupul-ţintă cât şi de reprezentanţii APL-ului. Vestea despre desfăşurarea seminarului a cuprins repede întregul orăşel.

În cadrul seminarului, care a durat pe parcursul a două zile au participat circa 30 de persoane hipoacuzice din or.Vulcăneşti. Atât expertul dl Lidia Lungu, cât şi reprezentanţii asociaţiei şi voluntarii care au participat în calitate de organizatori au dus o activitate efectivă , implicându-se activ în desfăşurarea seminarului astfel echipa de formatori au creat o atmosferă prielnică pentru un lucru fructuos a tinerilor hipoacuzici. Pe lângă punctele de reper ale seminarului ale Agendei de Desfăşurare, în cadrul seminarului s-au abordat şi o serie de probleme cu caracter specific local. Astfel tinerii au acumulat noi cunoştinţe despre tipurile de comunicare interpersonală, legile unei comunicări eficiente, cauzele apariţiei conflictelor – precum şi metodele eficiente de soluţionare a situaţiilor conflictuale, tipurile de comunicare interpersonală, rolul şi consecinţele stresului într-o viaţă conflictuală, precum şi multe alte lucruri utile în viaţa zi de zi a unui tânăr hipoacuzic.

Metodele de lucru care aici s-au bucurat de o utilitate mai mare au fost ateliere de lucru şi lucrul în grup, participanţii având astfel ocazia să se cunoască şi să se „împartă” pe grupuri de interese, în dependenţă de problema cu care se confruntă cel mai frecvent. O oportunitate a constituit-o faptul că participanţii din Vulcăneşti  s-au dovedit a fi deosebit de interesaţi şi activi, dorind sincer să schimbe în bine viaţa şi societatea în care trăiesc. Timpul desfăşurării seminarului a trecut foarte repede astfel în cât participanţii au dorit ca seminarul să fie continuat.

Echipa de organizatori aduce  sincere mulţumiri primarului or. Vulcanesti şi asociaţiei Invalizilor din or. Vulcăneşti. Următorul seminar va avea loc în oraşul Taraclia în luna octombrie anul curent.

Lungu MaximPosted: 2010-10-04 23:46:06

Blog | Iniţiative Democratice