Caritas Cehia solicită oferte de preț de la companii media privind realizarea unui spot video/film de prezentare. Termen extins până la 23.09.2022Caritas Cehia solicită oferte de preț de la companii media privind realizarea unui spot video/film de prezentare

Untitled design 2

Caritas Cehia solicită oferte de la companii și ateliere media din Republica Moldova pentru producerea unui spot video (film de prezentare).

Spotul video va pune în lumină realizările echipei Caritas Cehia și impactul organizației în domeniile în care activează și anume: socio-medical, incluziune, managementul deșeurilor, protecția mediului și ajutorul umanitar.

I.   Sarcinile față de Prestator:

Compania selectată va asigura:

 1. Elaborarea scenariului pentru spot/filmului de prezentare în baza informațiilor oferite de beneficiar și în strânsă colaborare cu echipa Caritas Cehia. Beneficiarul va pune la dispoziția prestatorului lista și datele de contact ale vorbitorilor care vor fi selectați pentru spot.

Prestatorul selectat va pune la dispoziția beneficiarului în etapa de pre-producție script-ul, story-board-ul scenariului, linia melodică și alte atribute pe care le implică această etapă.

 1. Elaborarea și editarea spotului video/filmului de prezentare cu durata de pana la 8 minute. Spotul va fi elaborat în 3 versiuni: cu subtitrare în limba rusă, cu subtitrare în limba engleză și fără subtitrare.
 1. Extragerea și editarea a până la 10 secvențe video scurte din spotul de bază. Fiecărei secvențe video i se va aplica un cover (thumbnail) prestabilit de început și final. Secvențele video vor fi elaborate în 3 versiuni: cu subtitrare în limba rusă, cu subtitrare în limba engleză și fără subtitrare.
 1. Elaborare imaginilor de copertă pentru spotul de prezentare (cover-uri pentru packshot-urile de început și final)
 1. Realizarea de fotografii/secvențe video scurte pentru toți vorbitorii implicați în filmul de prezentare și adăugarea pe fotografii a unei fraze scurte care aparține vorbitorului
 1. Editarea spotului final și secvențelor video în formatele necesare pentru:
 • TV (conform condițiilor tehnice generale cerute de posturile TV)
 • social media (Facebook, YouTube)
 • pagina web
 • alte formate solicitate după caz.
 1. Predarea spotului video final/secvențelor video finale până la 31 octombrie 2022.

Prestatorul va furniza beneficiarului formatele solicitate și sursa originală a video-urilor, dar în același timp va avea obligația de a păstra 1 an de zile după predare materialul brut-relevant al spotului final (pe un spațiu digital la care va avea acces și beneficiarul).

II. Criteriile de selecție:

În evaluarea ofertelor beneficiarul va lua în calcul următoarele criterii:

 1. Experiența companiei privind realizarea anterioară a spoturilor de prezentare (inclusiv cu conținut social) și portofoliul de lucrări (cu linkuri către produsele realizate);
 2. Existența echipamentului tehnic și a infrastructurii necesare pentru etapele de producție și post-producție a spotului;
 3. Termenul de execuție cu respectarea perioadei indicate mai sus;
 4. Oferta financiară.

V. Conținutul ofertei de participare la concurs:

Companiile interesate de a participa la concurs vor expedia ofertele prin email la: ccrm@caritas.cz până la data de 23 septembrie 2022, ora 23.59 cu titlul mesajului „Ofertă realizare spot video/film de prezentare” . Oferta va fi datată și semnată de persoana responsabilă din compania aplicantă.

Dosarul de participare va fi depus în limba română și trebuie să conțină următoarele informații:

 • Copia certificatului de înregistrare a persoanei juridice;
 • Scrisoarea de intenție care va conține în mod obligatoriu: (1) o scurtă descriere a experienței în domeniu, (2) portofoliul de lucrări relevante elaborate în ultimii ani (cu link către produsele realizate), (3) tehnologiile care vor fi utilizate în etapa de producție, (4) numele și datele de contact a cel puțin două persoane de referință;
 • Oferta financiară. Costul serviciilor va fi indicat cu cota TVA 0%) în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate de Caritas Cehia persoanei juridice câștigătoare, la etapa semnării contractului.
 • Termenul de execuție, cu respectarea perioadei indicate mai sus;

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de email natalia.seremet@caritas.cz  până la data de 23 septembrie 2022.