Program de internship în cadrul Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie pentru studenții de la psihologieProgram de internship în cadrul Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie pentru studenții de la psihologie

Pentru cine este destinat?

-Studenților de la psihologie și psihopedagogie din cadrul ciclurilor de licență și master.

Care va fi domeniul de practică profesională?

-Dezvoltarea abilităților de bază în utilizarea tehnologiilor de biofeedback în cadrul consilierilor psihologice.

Care este durata programului?

-5 ore teorie și 10 ore de practică

În ce perioadă va avea loc programul?

- Perioada de intership va avea loc între 14 și 26 mai 2024

Ce vei obține la finalul programului?

-Cunoștințe și abilități de bază în utilizarea tehnologiilor de biofeedback.

-Certificat de participare în cadrul programului de internship.

(Atenție! Documentul nu este un certificat de formare profesională în biofeedback).

Care este termenul limită de aplicare?

-Termen limită de aplicare: 10 mai 2024

Link pentru aplicare: www.ccsp.md 

Proiectul „Dezvoltare cognitivă și îmbunătățire a sănătății mentale a tinerilor prin tehnologii de biofeedback” este desfășurat de AO Centrul de Cercetări Științifice în Psihologie în cadrul proiectului „MYCS: pentru o societate civilă de tineret mai puternică”, implementat de Fundația Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (România) și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare (Moldova) și cofinanțat de Uniunea Europeană. Proiectul își propune să consolideze capacitățile actorilor civici locali din domeniul tineretului de a presta programe și servicii de participare și capacitare incluzivă și durabilă a tinerilor. Mai multe informații despre proiect și activități: www.tdh.md/MYCS