Termen extins//Concurs de selectare a instituțiilor de învățământ pentru implementarea programelor de educație parentalăTermen extins//Concurs de selectare a instituțiilor de învățământ pentru implementarea programelor de educație parentală

Centrul Național de Prevenire a Abuzului față de Copii (CNPAC) este o organizație nonguvernamentală care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate. Mai multe detalii aici: www.cnpac.md.

Noile documente de politici publice sectoriale, precum, Strategia ”Educație 2030” (HG 114/2023), precum și angajamentele stabilite în Agenda de Asociere a Republicii Moldova la UE 2021-2027 impun dezvoltarea capacității părinților și a profesioniștilor de a aplica/promova practici de parenting pozitiv.

În perioada 15 decembrie 2023 - 15 ianuarie 2025, CNPAC în parteneriat cu UNICEF Moldova implementează proiectul “Servicii mai bune pentru copii în contact cu sistemul de justiției, părinți și adolescente”. Activitățile proiectului sunt orientate către dezvoltarea capacităților deținătorilor de obligații de a-și îndeplini responsabilitățile legale față de titularii de drepturi. Unul din obiectivele proiectului vizează îmbunătățirea abilităților de parenting, prin consolidarea capacităților profesorilor și psihologilor școlari de a livra programele structurale ale CNPAC-lui de educație parentală.

Astfel, proiectul presupune instruirea a circa 22 facilitatori din rândul psihologilor și pedagogilor din cadrul a 5 instituții de învățământ din mun. Chișinău. Ulterior, fiecare din psihologii și pedagogii formați ca facilitatori vor livra 2 programe de educație parentală la a câte două grupuri de părinți. Sesiunile de livrarea a programelor de educație parentală vor fi remunerate.

Descrierea Programelor

 

Denumirea     programului structural

Destinatar

Descrierea programului

 

„REGULI ȘI DISCIPLINĂ PENTRU CEI MICI”

Părinții/îngrijitorii copiilor de 3-10 ani

„REGULI ȘI DISCIPLINĂ PENTRU CEI MICI” este un

program de educație parentală, care a fost creat să susțină părinții/îngrijitorii copiilor de vârstă preșcolară și vârstă școlară mică să își dezvolte comportamente/competențe de ghidare și disciplinare a copiilor prin reguli și aplicarea consecințelor.

Programul a fost creat de Empowering Children (Polonia) și adaptat în Republica Moldova în anul 2012 de către CNPAC, fiind implementat în peste 300 instituții de educație timpurie. Programul presupune organizarea pentru grupuri de părinți a 6 sesiuni, fiecare cu durata a câte 2 ore.

Programul va fi livrat de către facilitatori - psihologi și pedagogi școlari. Facilitatorii vor fi instruiți timp de 2 zile și vor beneficia de 2 supervizări de grup și a câte o sesiune de mentorat, pe parcursul livrării programului către  două grupuri de părinți/îngrijitori.

*Instruirea pentru formarea  facilitatorilor va avea loc în perioada 25-26 aprilie 2024.

**Certificatul de facilitator (48 ore) va fi înmânat doar acelor participanți care au urmat instruirea, supervizarea și au livrat programul către două grupe de părinți/îngrijitori în perioada iunie-noiembrie 2024.

„CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților”

Părinții/îngrijitorii adolescenților de 10-19 ani

,,CONECT. Adolescența pe înțelesul părinților’’ este un program de educație parentală dezvoltat de CNPAC în parteneriat cu UNICEF în 2020 și se adresează părinților sau persoanelor care se ocupă de îngrijirea primară a preadolescenților și a adolescenților de 10-19 ani.

Programul CONECT constă din 15 sesiuni, fiecare a câte 120 minute, care sunt livrate în cadrul a 5 module, care conțin următoarele subiecte: comunicarea empatică, consilierea vocațională, educație pentru sănătate, participare în luarea deciziilor, sprijinirea adolescenților în gestionarea situațiilor de bullying. Programul este livrat de 2-cofacilitatori și poate fi organizat atât offline, cât și online.

Programul va fi livrat de către facilitatori - psihologi și pedagogi școlari. Facilitatorii vor fi instruiți timp de 5 zile și vor beneficia de 2 supervizări de grup și a câte o sesiune de mentorat, pe parcursul livrării programului către  două grupuri de părinți/îngrijitori.

*Instruirea pentru formarea  facilitatorilor va avea loc la Chișinău în perioada 15-19 aprilie 2024.

**Certificatul de facilitator (65 ore) va fi înmânat doar acelor participanți care au urmat instruirea și au livrat programul către două grupe de părinți/îngrijitori în perioada iunie-noiembrie 2024.

 

CONCURS

 

CNPAC lansează concurs de selectare a cel puțin 5 instituții de învățământ preuniversitar   din mun. Chișinău care vor implementa în cadrul instituțiilor sale programe de educație parentală în perioada iunie-noiembrie 2024.

 

CERINȚE FAȚĂ DE INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Instituțiile interesate să aplice pentru acest program, trebuie să întrunească următoarele condiții:

  • Să aibă o motivație puternică de a participa în cadrul proiectului;
  • Să-și asume angajamentul de a implementa activități de educație parentală în mod eficient;
  • Să delege câte 2-4 persoane din cadrul instituției de învățământ care vor fi instruiți în calitate de facilitatori în cele 2 programe structurale de educație parentală;
  • Să susțină facilitatorii instruiți în livrarea programele către părinți/îngrijitori în perioada iunie-noiembrie

În cadrul concursului sunt eligibile instituții de învățământ preuniversitar publice și private din municipiile Bălți și Chișinău, după cum urmează:

  • instituții de învățământ primar;
  • instituții de învățământ secundar (gimnazii și licee);
  • instituții de învățământ profesional tehnic (școli profesionale, colegii, centre de excelență).

În cadrul concursului pot candida instituții de învățământ cu predare în limba română și în limba rusă. Cerință minimă este că persoanele delegate din partea instituțiilor de învățământ trebuie să posede un nivel mediu de înțelegere a limbii române.

PROCEDURA DE APLICARE

Persoanele interesate sunt invitate să depună următoarele acte:

  1. Formularul de aplicare semnat, aici.
  2. Declarația de angajament de a implementa activitățile proiectului în mod eficient și de a susține facilitatorii în livrarea programele către părinți/îngrijitori în perioada iunie-noiembrie 2024 (formă liberă).

PROCEDURA DE SELECȚIE

Dosarele depuse vor fi analizate de către Comisia de selecție în două etape:

Etapa 1: Evaluarea formală

La această etapă va fi examinată corespunderea dosarului cu cerințele specifice, precum verificarea tuturor componentelor dosarului (Formularul semnat, declarația de angajament). Dosarele incomplete nu vor fi analizate pe conținut, vor fi descalificate.

Etapa 2: Aprecierea motivației și sustenabilității pentru participarea la program

 

Criterii

punctaj

Numărul total al elevilor

35 pct.

Experiența în livrarea programelor

5 pct.

Lipsa experienței

10 pct.

Motivația

50 pct.

 

DECIZIA FINALĂ

În final, vor fi selectate 5 instituții de învățământ care vor fi incluse în programul de dezvoltare a abilităților de parenting, totodată se va ține cont de reprezentarea geografică echilibrată. Lista instituțiilor de învățământ selectate va fi anunțată pe data de 10 aprilie 2024.

 

MODALITATEA DE DEPUNERE A DOSARULUI

Dosarele vor fi depuse la adresa de e-mail: concurs@cnpac.md cu mențiunea „Program dezvoltare abilități parentale. Informații adiționale pot fi solicitate la nr. (+373) 69852979.

***Rugăm să vă asigurați că toate actele sunt semnate, scanate în formate vizibile.

 

TERMENUL DE DEPUNERE A DOSARULUI:

Luni, 08.04.2024, ora: 9.00.