Anunț repetat de selectare a șase OSC-uri pentru a participa la un program de capacitare în safeguardingAnunț repetat de selectare a șase OSC-uri pentru a participa la un program de capacitare în safeguarding

Fundația Terre des hommes în Moldova relansează apelul de selectare a organizațiilor societății civile (OSC), pentru a fi încadrate într-un program de capacitare în domeniul garantării siguranței (safeguarding).

Context
Lucrând în Moldova din 2004, Terre des hommes (Tdh) se dedică asigurării respectării drepturilor fundamentale ale copiilor și contribuie la îmbunătățirea sistemului de protecție a copilului din Republica Moldova. Prin proiectele sale, Tdh Moldova urmărește prevenirea și răspunsul durabil la violența, neglijarea și exploatarea împotriva copiilor la nivel comunitar, raional și național. Tdh Moldova operează geografic în toată țara. În prezent, activitatea Tdh în Moldova este construită pe trei axe complementare – sistemul de protecție a copilului, copii afectați de migrație și justiția prietenoasă copilului –  și urmărește să dezvolte sinergii între acestea, precum și cu alte domenii tematice cheie ale Fundației Terre des hommes.

În perioada ianuarie – august 2024, Fundația Terre des hommes în Moldova implementează, cu sprijinul financiar acordat de Biroul de cooperare al Elveției în Republica Moldova, un proiect axat pe consolidarea capacităţilor profesioniștilor în domeniul garantării siguranței (safeguarding). Scopul proiectului este consolidarea cunoştinţelor şi abilităţilor reprezentanților OSC-urilor în domeniul garantării siguranței (safeguarding).

Ce înseamnă safeguarding (garantarea siguranței)?
Prin safeguarding înțelegem luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni prejudicierea atât a beneficiarilor, cât și a persoanelor care furnizează asistență, precum și reacția corespunzătoare când se produce un prejudiciu. [1]

De ce este important safeguarding-ul (garantarea siguranței) pentru OSC-urile din Republica Moldova?
O politică de safeguarding și o adaptare practică, fermă și eficientă, sunt esențiale pentru ca organizațiile societății civile din Republica Moldova să își desfășoare activitatea fără a aduce vreun prejudiciu persoanelor pe care doresc să le sprijine. Este bine-cunoscut faptul că programele de asistență pot avea consecințe negative asupra populației locale. De exemplu, a fost documentat pe larg faptul că exploatarea sexuală și abuzul sexual au avut loc în timpul furnizării de asistență umanitară și pentru dezvoltare, în întreaga lume. Cu toate acestea, garantarea siguranței include și alte forme de prejudiciu care sunt mai puțin raportate, incluzând violența fizică, bullyingul, hărțuirea, discriminarea și refuzul serviciilor în timpul acordării asistenței. Astfel, este important ca organizațiile societății civile să dețină o politică în domeniul garantării siguranței (safeguarding). În plus, donatorii internaționali își iau angajamentul de a sprijini un sector lipsit de prejudicieri și abuzuri.

În acest context, Terre des hommes în Moldova lansează un concurs de identificare a șase OSC-uri interesate să participe într-un program de consolidare a capacităților în domeniul garantării siguranței (safeguaring).

Ce include programul de consolidare a capacităților?
Programul va include sesiuni de formare, realizate față în față și sesiuni de coaching în domeniul garantării siguranței (safeguaring).

Etapa 1. Instruire: 6 OSC-uri vor beneficia de un program de instruire în domeniul garantării siguranței (safeguarding). Scopul sesiunilor de formare este de a oferi participanților o înțelegere a conceptului de garantare a siguranței în baza standardelor globale privind safeguarding-ul, a drepturilor și responsabilităților personalului în materie de safeguarding, precum și a abordărilor organizaționale pentru a preveni și a răspunde la incidentele de safeguarding.
Sesiunile de formare în domeniul safeguarding-ului sunt potrivite pentru personalul din cadrul OSC-urilor care nu au beneficiat de formare în domeniul garantării siguranței. De asemenea, sesiunile de formare vor fi utile pentru reprezentanții OSC-urilor care doresc să își actualizeze și să își îmbunătățească cunoștințele în materie de safeguarding.

Etapa 2. Coaching:  în cadrul sesiunilor de coaching, reprezentanții organizațiilor societății civile vor fi ghidați de formatori pentru a-și autoevalua politicile din cadrul organizației din perspectiva garantării siguranței, precum și pentru a dezvolta/actualiza politicile interne ale organizației, cu accent pe garantarea siguranței (safeguarding).

Durata proiectului:
Programul de consolidare a capacităților OSC-urilor interesate se va desfășura în perioada martie – iulie 2024.

Criterii cheie de selectare a OSC-urilor:

  • Să fie înregistrate în Republica Moldova sau să fie filiale locale ale unor ONG-uri internaționale.
  • Organizații care sunt motivate și pregătite pentru un proces de transformare asumat la nivel organizațional în domeniul garantării siguranței (safeguarding).
  • Experiență în colaborarea cu autorităţile de nivel central și local.
  • Organizații care sunt dispuse să participe în cadrul programului de training și coaching în domeniul garantării siguranței.
  • OSC-uri care acordă suport persoanelor refugiate din Ucraina.

Dosarul de aplicare va conține:
1.Formularul de aplicare, care poate fi descărcat de pe link-ul: https://docs.google.com/forms/d/1cNm_0J6X27h2no-LkiGHLl9d6LRDtN0HF05bkwSOCII/edit
2.CV-ul organizației
3.Scrisoare de angajament din partea organizației prin care asigură participarea pe toată perioada de implementare a programului

Cum vor fi selectate ONG-urile?

  • O comisie de selecție, formată din reprezentanții Terre des hommes Moldova și ai Biroului de cooperare al Elveției în Republica Moldova, va selecta beneficiarii proiectului în baza criteriilor stabilite și în limita capacității disponibile.
  • Organizațiile selectate pentru a participa la acest program vor semna un angajament prin care își asumă să participe la toate activitățile proiectului (instruire și coaching).

Termen limită: dosarul complet urmează a fi expediat până la data de 28 februarie 2024, la adresa de email: angela.cara@tdh.org, cu mențiunea „Program de capacitare OSC-uri în domeniul Safeguarding”

[1] https://easterneurope.safeguardingsupporthub.org/ro/ee/essentials