Mass-media pentru Pace și Egalitate pe ambele maluri ale NistruluiAsociația Presei Independente (API) și UN Women Moldova lansează Programul de consolidare a capacității de mediatizare a subiectelor sensibile la gen și conflicte „Mass-media pentru Pace și Egalitate pe ambele maluri ale Nistrului” și invită persoanele și instituțiile interesate să transmită cereri de înregistrare. Se pot înregistra jurnaliști/-ste și instituții mass-media (TV, radio, presă tipărită și online) de pe ambele maluri ale Nistrului, fotografi/-e, operatori/-oare video, bloggeri/-e, vlogeri/-e, activiști/-ste civici/-e și specialiști/-ste în PR și comunicare publică din toate regiunile țării.

Programul „Mass-media pentru Pace și Egalitate pe ambele maluri ale Nistrului” se desfășoară în perioada septembrie 2023 – iulie 2024 și include sesiuni de formare și activități de networking pentru beneficiari/-e, concursuri cu premii, asistență pentru dezvoltarea organizațională și sprijin pentru producerea conținutului mediatic. Prin aceste activități, API și UN Women își propun să consolideze capacitățile profesioniștilor/-stelor media și ale altor persoane interesate de a produce conținut sensibil la dimensiunea de gen și  conflicte, pentru a contribui la dialogul, coeziunea socială și pacea pe ambele maluri ale Nistrului.

Principalele activități ale Programului:

  • două evenimente de networking (în octombrie 2023 și iulie 2024) cu participarea beneficiarilor/-elor de pe ambele maluri ale Nistrului pentru discuții, consolidarea încrederii și schimb de opinii la teme care vizează raportarea/reflectarea mediatică sensibilă la dimensiunea de gen și  conflicte, promovarea coeziunii sociale și a proceselor de consolidare a păcii din perspectiva drepturilor omului și a egalității de gen;
  • trei sesiuni de formare de câte două zile fiecare (în decembrie 2023, ianuarie 2024 și aprilie 2024) la tema mediatizării/raportării sensibile la dimensiunea de gen și  conflicte;
  • elaborarea unor ghiduri practice în ajutorul beneficiarilor/-elor pentru stimularea mediatizării/raportării sensibile la dimensiunea de gen și conflicte;
  • concurs deschis pentru oferirea asistenței în dezvoltarea organizațiilor/instituțiilor media de pe ambele maluri ale Nistrului care se angajează în eforturile de consolidare a păcii din perspectiva securității umane și a dimensiunii de gen;
  • susținerea financiară a 7 inițiative comune de creare a conținutului de către beneficiari/-e de pe ambele maluri ale Nistrului (organizații/instituții media, redacții și/sau grupuri de jurnaliști/-ste, bloggeri/-e, vlogeri/-e, activiști/-ste sociali/-e și specialiști/-ste în comunicare publică);
  • concurs cu premii pentru profesioniștii/-stele media în scopul stimulării eforturilor și a contribuției acestora la consolidarea păcii și a coeziunii sociale.

Programul este realizat în cadrul proiectului „Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD, UN Women, și finanțat prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF). 

ATENȚIE: înregistrare!

Persoanele fizice (jurnaliști/-ste, fotografi/-e, operatori/-oare video, bloggeri/-e, vlogeri/-e, activiști/-ste sociali/-e și specialiști/-ste în PR și comunicare publică) și persoanele juridice (redacțiile instituțiilor mass-media, organizațiile neguvernamentale) interesate să participe în Programul de consolidare a capacității de mediatizare a subiectelor sensibile referitoare la dimensiunea de gen și conflicte sunt rugate să completeze și să transmită Asociației Presei Independente (API) o solicitare de înregistrare și o scurtă scrisoare de motivare în formularul disponibil în Google, link direct: RORU.

Notă: Persoanele juridice vor indica suplimentar numele, funcția și datele de contact ale persoanei responsabile de participarea în Program.

După examinarea solicitărilor, API va selecta 20 de beneficiari/-e ai/ale Programului.

Formularul de înregistrare va fi completat și transmis până la 25 septembrie 2023.

Pentru informații suplimentare: 022/220995, 068983983 (persoană de contact Ion Mazur, ion.mazur@api.md).

Această publicație a fost elaborată de Asociația Presei Independente (API) în cadrul proiectului „Construirea păcii durabile și incluzive, consolidarea încrederii și coeziunii sociale pe ambele maluri ale râului Nistru”, implementat în comun de către Oficiul ONU pentru drepturile omului (OHCHR), PNUD, UN Women, și finanțat prin intermediul Fondului Națiunilor Unite pentru Consolidarea Păcii (UN PBF).