Atelier de instruiri: Utilizarea modulului EXCEL pentru elaborarea Programelor locale de gestionare deșeuri și calcul tarife pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilorA.O. Centrul de instruire și consultanță „E-Circular”, informează despre organizarea Atelierului de instruirie cu tema „Utilizarea modulului EXCEL pentru elaborarea Programelor locale de gestionare deșeuri și calcul tarife pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor”, care se va organiza în perioada 12-13 septembrie 2023, format online.

cover e circular page 2

Activitatea este parte a proiectului „Îmbunătățirea competențelor digitale și ecologice ale APL pentru o mai bună planificare și gestionare a deșeurilor”,  implementat de A.O. E-Circular cu suportul  financiar Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare (ADC).

Participanții la instruire vor învăța:

  • Cum să lucreze cu modulul EXCEL.
  • Cum să utilizeze EXCEL pentru a calcula și prezenta vizual datele necesare în elaborarea unui Program Local de Gestionare a Deșeurilor) în vederea transpunerii prevederilor art.35 din Legea 209/2016 privind deșeurilor și în corespundere cu obiectivele şi măsurile prevăzute de Strategia de Gestionare a Deșeurilor.
  • Cum să utilizeze EXCEL pentru a calcula a tarifele pentru serviciile publice de gestionare a deșeurilor conform Metodologiei privind calcularea tarifelor la unele servicii publice de gestionare a deșeurilor municipale aprobată prin H.G.nr.881/2022

Pentru organizarea eficientă a activității propuse, participanții la instruire vor avea nevoie de  calculator/laptop (EXCEL instalat) și acces la date/informații despre gestionarea deșeurilor (ex. cuantum tarife, ponderea populației care achită tarif, număr tomberoane, costuri pentru gestionarea infrastructurii de colectare deșeuri cheltuieli pentru calcul tarife, venituri prognozate din serviciul de colectare deșeuri, etc).

În cadrul instruirii pot participa primari, viceprimari, angajați operatori municipali de salubrizare, contabili, alte persoane implicate în activități de planificare gestionare deșeuri.

Pentru a confirma participarea la instruire rugăm să completați acest FORMULAR ONLINE  cel târziu până la data de 11.09.2023.