Corpul Păcii anunță concurs de selectare a participanților pentru cea de-a doua ediție a Programului de Consolidare a Capacităților de Management al Voluntarilor2 PC moldova millenium logo civicCorpul Păcii în Moldova, în parteneriat cu Institutul de Instruire în Dezvoltare „MilleniuM”, invită organizațiile locale, interesate să inițieze sau să-și îmbunătățească programele de voluntariat, să participe la cea de-a doua ediție a Programului de Consolidare a Capacităților de Management al Voluntarilor, organizată în perioada noiembrie 2022 – martie 2023. Vor fi selectate doar 15 organizații.

Programul își propune să fortifice capacitățile organizațiilor locale de a implica membrii comunității în activitățile lor, prin îmbunătățirea cunoștințelor participanților în managementul voluntarilor, dezvoltarea abilităților de facilitare, dar și sprijin continuu în procesul de planificare și implementare a programelor de voluntariat. În paralel, cursul va crea oportunități de schimb de bune practici între organizațiile participante, în special în domeniile implicării comunității, participării și dezvoltării locale.

Programul de Consolidare a Capacităților de Management al Voluntarilor va avea trei componente principale:

 1. Instruire: Câte un reprezentant de la fiecare organizație participantă va fi instruit în managementul voluntarilor, cu intenția de a-i pregăti pentru rolul de coordonator de voluntari în organizația lor. Instruirile vor avea loc atât în format fizic, cât și online.

Perioada

Tipul instruirii

Temele incluse

10-12 noiembrie 2022, Chișinău

Instruire de 3 zile, cu participarea fizică (va include și sesiuni de seară)

 • Introducere
 • Consilidarea comunității
 • Analiza Participativă pentru Acțiune Comunitară:  concept și instrumente
 • Abilități de facilitare
 • Programe de voluntariat de succes în Moldova
 • Managementul voluntarilor: etape și sarcini
 • Dezvoltarea unui plan de implicare a voluntarilor

Noiembrie - decembrie 2022

Sesiuni online săptămânale

 • Recrutarea, instruirea, gestionarea și evaluarea voluntarilor
 • Obținerea statutului de instituţie gazdă a activităţii de voluntariat: cerințe, acte și proceduri

Decembrie 2022, Chișinău

Eveniment de reconectare de o zi, cu participarea fizică a coordonatorilor și voluntarilor locali

 • Încheierea componentei de instruire a programului
 • Lansarea programelor locale de voluntariat

Martie 2023, Chișinău

Sesiune de totalizare a rezulatelor

 • Prezentarea rezultatelor obținute în cadrul programelor locale de voluntariat
 • Concluzii și lecții învățate
 1. Suport programatic și mentorat.

După instruirea inițială și în paralel cu sesiunile online, participanții vor începe să lucreze la planificarea și implementarea programelor de voluntariat în organizațiile lor. Pe tot parcursul procesului, participanții vor primi suport informațional și logistic, precum și îndrumări de la formatori și mentori. Astfel, participând la acest program, organizațiile vor elabora un program de voluntariat, vor recruta un grup de cel puțin 5 voluntari locali, îi vor instrui și vor organiza cel puțin o activitate în care voluntarii joacă un rol activ.

 1. Schimb de experiență și bune practici între organizații locale

Organizațiile participante vor lucra în pereche cu  organizații mai experimentate în domeniul programelor de voluntariat. Colaborarea va presupune comunicare informală, dar și vizite de studiu locale și regionale.

Criterii de eligibilitate:

 • Organizații interesate să inițieze sau să îmbunătățească un program de voluntariat deja existent;
 • Organizații cu cel puțin un an de experiență de lucru în comunitatea lor;
 • Sunt eligibile doar organizațiile care lucrează în afara orașului Chișinău (suburbiile sunt eligibile);
 • Organizațiile vor delega un angajat/membru activ, interesat să devină coordonator voluntar, care va aplica și va participa la întregul program. Nu se vor accepta substituiri de participanți.
 • Sunt eligibile să participe doar persoanele care au atins majoratul (au 18 ani împliniți la data începerii cursului de instruire);
 • Angajamentul de a participa la toate evenimentele cu prezență fizică și online: instruiri cu prezență fizică și online, mentorat și vizite de studiu;
 • Angajamentul de a planifica și implementa un program de voluntariat în cadrul organizației.

Procesul de aplicare: Pentru a aplica la acest program, completați formularul de aplicare până pe data de 15 octombrie 2022.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să o contactați pe Elena Blidari, Specialista Programului Dezvoltare Comunitară și Organizațională: 069107820, eblidari@peacecorps.gov

IMPORTANT: Cu părere de rău, mesajele de la adresele de email cu extensiile mail.ru, yandex.ru, yahoo.com nu ajung în conturile noastre.