Sesiuni de informare pentru orașele țintă ( Cahul, Căușeni, Comrat, Stefan-Vodă, Bălți)

Consiliul Național al Tineretului cu sprijinul financiar al Consiliului Norvegian pentru Refugiați organizează în data de 9-11 septembrie pentru 30 lucrători de tineret, reprezentanți ai centrelor de tineret, membri ai organizațiilor de tineret, tineri refugiați, care lucrează cu refugiații, sesiuni de informare pentru orașele țintă ( Cahul, Căușeni, Comrat, Stefan-Vodă, Bălți), privind:

1. drepturile tinerilor și nediscriminarea (participanții vor afla despre instrumente de promovare și susținere a drepturilor refugiaților).

2. consilierea tinerilor pentru o carieră și integrare profesională.

3. reziliența emoțională, vorbirea în public.

4. comunicarea în timpul crizei de război.

5. abilitățile de viață în perioada conflictului.

6. digitalizarea (instruirea are o componentă separată bazată pe alfabetizarea media și știrile false, care va preveni răspândirea știrilor false și va încuraja atât populația locală, cât și refugiații să folosească numai surse media verificate).

❗ Pentru a aplica la trainingul dat, accesează link-ul de mai jos:

✅https://forms.gle/Li9G8W4emyzeZZCS9

🛑 După instruire, participanții vor aplica aceste cunoștințe în munca lor zilnică cu refugiații și localnicii din comunități, centre de tineret, organizații, asigurând accesibilitatea informațiilor actualizate și pentru tinerii refugiați și voluntarii centrelor de tineret.

🛑 Acest proiect este implementat în cadrul proiectului "Sprijinirea și abilitarea tinerilor refugiați din Ucraina" cu sprijinul financiar al Consiliului Norvegian pentru Refugiați.

\ русский язык

❗ Национальный молодежный совет при финансовой поддержке Норвежского совета по делам беженцев организует информационные сессии 9-11 сентября для 30 молодежных работников, представителей молодежных центров, членов молодежных организаций, молодых беженцев, которые работают с беженцами для целевых городов (Кагул , Каушаны, Комрат, Штефан-Водэ, Бельцы), в отношении:

1. Права молодежи и недискриминация (участники узнают об инструментах продвижения и поддержки прав беженцев).

2. консультирование молодых людей по вопросам карьеры и профессиональной интеграции.

3. эмоциональная устойчивость, публичные выступления.

4. связь во время военного кризиса.

5. Жизненные навыки в конфликтный период.

6. оцифровка (обучение имеет отдельный компонент, основанный на медиаграмотности и фейковых новостях, что предотвратит распространение фейковых новостей и побудит как местное население, так и беженцев использовать только проверенные источники СМИ).

❗ Чтобы подать заявку на данное обучение, перейдите по ссылке ниже:

✅https://forms.gle/Li9G8W4emyzeZZCS9

🛑 После тренинга участники будут применять полученные знания в своей повседневной работе с беженцами и местными жителями в сообществах, молодежных центрах, организациях, обеспечивая доступность актуальной информации также для молодых беженцев и волонтеров молодежных центров.

🛑 Данный проект реализуется в рамках проекта «Поддержка и расширение прав и возможностей молодых беженцев из Украины» при финансовой поддержке Норвежского совета по делам беженцев.

Articol adaugat de: Consiliul Național al Tineretului din Moldova
Alte articole: