Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral organizează în perioada 7-12 iunie seminare de instruire la subiectul Integrarea perspectivei de gen în procesele electoraleSeminarele de instruire vor fi organizate în regiunile de nord, centru și sud a țării în municipiile Bălți, Chișinău și Comrat.

Scopul desfășurării seminarelor menționate constă în crearea unei platforme de discuții între reprezentanții partidelor politice, ai administrației publice locale și ai societății civile locale, precum și familiarizarea participanților și participantelor cu modalitățile de integrare a dimensiunii de gen în activitatea profesională și de partid în perioada pre-electorală și electorală.

Cheltuielile legate de metodologia de instruire, serviciile formatorilor/formatoarelor, suportul didactic, alimentație și cazare (după caz) sunt acoperite de către organizatori. Locul desfășurării instruirii și detalii administrative vor fi comunicate ulterior.

Persoanele interesate să participe la seminar, membru/membră a unui ONG local, organizație social-politică, reprezentat/reprezentantă a mass-mediei  locale, funcționar/funcționară în administrația publică locală de nivelul I și II sunt încurajați/încurajate să se înscrie la următorul link https://forms.gle/97sWkTCr8XuXmeFQ7  

Termenul limită de înregistrare este 02 iunie 2022 ora 15:00

CICDE promovează egalitatea de șanse, nu permite și nu tolerează discriminarea pe criteriu de naționalitate, rasă, origine etnică, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, orientare sexuală, apartenență politică, statut social sau orice alt criteriu similar.

Aceste instruiri sunt organizate de Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women Moldova) și finanțată de Suedia.