Combating hate can be fun - instruire in combaterea prejudecăților prin instrumente audiovizuale

Combating hate can be funMoldova poate deveni o țară deschisă pentru persoanele LGBT și noi împreună putem face asta!

Vină și  învață-te să combați prejudecățile legate de comunitatea LGBT+ prin instrumente audiovizuale; să folosești meme-uri, GIFuri, instrumente din TikToк ca armă împotriva discursului de ură, să creezi o campanie mediatică, care va fi difuzată și promovată online.

Centrul de informații GENDERDOC-M, cu suportul financiar al Regatul Țărilor de Jos, invită activiștii LGBT+, jurnaliștii, comunicatorii și toate persoanele interesate în combaterea prejudecăților să se înscrie la Programul  “Combating hate can be fun”.

Pentru acest program vor fi selectați 12 participanți vorbitori de limba română și 12 participanți vorbitori de limba rusă din toată țara (încurajăm participarea persoanelor de pe ambele maluri ale Nistrului).

În cadrul programului “Combating hate can be fun” participanții vor trece o instruire offline de 3 zile în storytelling, alfabetizare mediatică și instrumente audiovizuale, precum și o serie de instruiri online. 

După instruiri participanții vor avea posibilitatea să creeze o campanie mediatică de la A la Z cu ajutorul unui mentor. 

Campania va fi  prezentată la sfârșitul lunii octombrie la o masa rotundă cu activiști și jurnaliști din Republica Moldova, apoi lansată în Internet.  

Treningul în limba română va avea loc pe data de 24-26 iunie.
Transportul, cazarea și masa sunt acoperite de program.

Pentru a te înscrie, completează formularul de participare până la 12 iunie 2022.

Pentru informații suplimentare îl puteți contacta pe Leo Zbancă, coordonatorul proiectului.

tel. 069000117,  leo.zbanca@gdm.md

 ************

Молдова может стать открытой страной для ЛГБТ+ людей и мы вместе можем этому поспособствовать!

Приходите и научитесь бороться с предрассудками в отношении ЛГБТ- сообщества с помощью аудиовизуальных инструментов; использовать мемы, GIF-файлы, инструменты TikTok в качестве оружия против разжигания ненависти; создавать медиа-кампании, которые будут продвигаться в Интернете.

Центр информации «ГЕНДЕРДОК-М» при финансовой поддержке Королевства Нидерландов, приглашает ЛГБТ-активистов, журналистов, пиарщиков и всех, кто заинтересован в борьбе с предрассудками, присоединиться к Программе «Combating hate can be fun».

 Для этой программы будут отобраны 12 румыноязычных и 12 русскоязычных участников и участниц со всей страны (мы поощряем участие людей с обоих берегов Днестра).

В рамках программы «Combating hate can be fun» участники примут участие в  3-дневном тренинг по сторителлингу, медиаграмотности и аудиовизуальным инструментам, а также  в серии онлайн-тренингов.

После тренинга у участников будет возможность создать медиа-кампанию от А до Я с помощью ментора.

Кампания будет представлена в конце октября на круглом столе с активистами и журналистами из Республики Молдова, а затем запущена в Интернете.

Тренинг на русском языке пройдет 15-17 июля. 

Транспорт, проживание и питание покрываются программой.

Для регистрации заполните форму участия до 12 июня 2022 года.

Для получения дополнительной информации вы можете связаться с Лео Збанкэ, координатором проекта.

тел. 069000117, leo.zbanca@gdm.md

Articol adaugat de: Leo Zbancă