CICDE anunță concurs de selectare a profesorilor de educație civică pentru participare în cadrul unui proiect finanțat de Ambasada SUA în Moldova    
Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral selectează 30 de profesori și profesoare de educație civică și/sau educație pentru societate, din toate regiunile țării, inclusiv din stânga Nistrului, pentru a participa la proiectul „Engleza – catalizator al democrației în școli” finanțat de Ambasada SUA în Moldova.

Proiectul are drept scop încurajarea democrației școlare, prin schimb de experiență dintre profesorii din școlile democratice din SUA și profesorii din Moldova.

OBIECTIVELE proiectului sunt:

- Facilitarea accesului profesorilor de educație civică/ educație pentru societate de pe ambele maluri ale Nistrului, la practicile internaționale prin studierea limbii engleze;

- Înțelegerea modului de funcționare a școlilor democratice în SUA prin schimb de experiență cu colegii din SUA;

- Crearea unei rețele de Laboratoare ale Democrației în școli cu implicarea profesorilor  de educație civică/ educație pentru societate și de limba engleză;

- Multiplicarea rezultatelor proiectului prin diseminarea bunelor practici în comunitatea națională a profesorilor.

CRITERII DE SELECȚIE a profesorilor/ profesoarelor:

1. Studii superioare pedagogice de licență sau echivalente;

2. Experiență de predare a disciplinelor educație civică și/sau educație pentru societate;

3. Cunoașterea limbii engleze la nivel pre-intermediar;

4. Disponibilitate de a face echipă cu un profesor/ o profesoară de limba engleză pentru crearea Laboratoarelor Democrației în instituția în care activează;

5. Disponibilitate de a se implica în activitățile planificate pe toată durata proiectului (septembrie 2021 –  februarie 2022).

ÎNSCRIERE ÎN CONCURS:

Dosarul de participare la concurs va include:

-          Formularul completat (anexat) poate fi descărcat AICI;

-          Scrisoarea de motivare;

-          Acordul scris al profesorului/ profesoarei de limba engleză de a fi implicat în proiect.

AVANTAJELE participării la proiect pentru cadrele didactice:

! Vor beneficia de 2 module de limbă engleză (96 ore, format online).

! Vor participa la întâlniri virtuale cu colegi profesori din SUA și vor afla din prima sursă ce este o școală democratică;

! Vor fi ghidați în crearea Laboratoarelor Democrației în școala lor și vor primi instrumentele necesare pentru desfășurarea activităților  săptămânale pe o durată de cel puțin 2 luni;

! Cei mai activi, vor avea posibilitatea de a beneficia, împreună cu elevii implicați în lucrările Laboratorului, de o excursie la Chișinău.  

! Practicile pozitive vor fi promovate drept exemplu în comunitatea didactică.

Selectarea se va face pe principiul egalității și nondiscriminării.

TERMEN LIMITĂ pentru aplicare: 5 septembrie 2021, ora 23:00.

Dosarele vor fi transmise la adresa info@cicde.md cu titlul mesajului „Engleza - catalizator al democrației în școli”

PERSOANĂ DE CONTACT: Marcela Roșca, e-mail: marcela.rosca@cicde.md, tel.:068818086.

Acest concurs este organizat de către CICDE în cadrul proiectului „Engleza - catalizator al democrației în școli” finanțat de Ambasada SUA în Moldova.