Curs specializat pentru formarea Managerilor Energetici Europeani - EUREM

Distribuie prietenilor:Centrul de Formare Antreprenorială din cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a RM vă invită la cursul pentru formarea Managerilor Energetici: EUREM „Manager Energetic European”, fiind elaborat împreună cu CCI Potsdam (Germania).

Grupul ţintă: .La curs sunt admise persoane cu studii superioare tehnice, cu experienţă de muncă în domeniul energetic, construcţii sau arhitectură, experienţă în gestionarea blocurilor locative sau a altor tipuri de clădiri.

Scopul acestui curs este formarea managerilor energetici de calificare înaltă, în conformitate cu Legea Republicii Moldova Nr. 142 din 02.07.2010, “cu privire la eficienţa energetică”(Monitorul oficial nr. 155-158).

Scopul instruirii este de a oferi cunoştinţe de bază în domeniul energiei electrice şi termice, familiarizarea cu tehnologii şi echipamente moderne, cu tendinţele mondiale ale dezvoltării energeticii, să prezinte abordare sistematică pentru rezolvarea problemelor de economisire a energiei. De asemenea, să prezinte mai multe soluţii tehnice posibile, ce duc la economisirea energiei şi să ofere elemente de bază în calcularea economico-financiară a măsurilor de eficienţă energertică.

Competenţele obţinute vor constitui identificarea direcţiilor prioritare de economisire a energiei, elaborarea unei liste de măsuri, capabile de a spori eficienţa energetică, calculul şi evaluarea indicatorilor tehnico-economici, cît şi calculul perioadei de recuperare a investiţiei. De asemenea, şi organizarea optimă a muncii cu privire la evidenţa şi utilizarea resurselor energetice, construirea, analiza şi optimizarea circuitelor energetice a întrprinderii, determinarea volumului necesar de investiţii , analiza tehnico-economică a căilor posibile de modernizare, formarea planului final de măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice şi monitorizarea realizării planului de îmbunătăţire a eficienţei energetice. Managerii instruiţi vor  dispune de o pregătire practică necesară desfăşurării activităţi de elaborare, proiectare, implementare şi control al proiectelor prevăzute pentru sporirea randamentului  proceselor energetice în cadrul unui obiect public sau privat.

Ce este EUREM?

EUREM este un program standardizat de instruire şi o reţea de succes pentru Managerii Energetici Europeni, care se desfăşoară în ţările UE. Interesul multor ţări non-europene privind înregistrarea brandului EUREM a facilitat  popularizarea la nivel international. EUREM garantează, că fiecare Manager Energetic European posedă cunoştinţe de bază la toate subiectele relevante energeticii, dar deasemenea, învaţă know-how-ul specific pentru a implementa în practică proiectele de eficienţă energetică. Programul de instruire EUREM se derulează cu regularitate  în 13 ţări din Uniunea Europeană (Austria, Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria, Estonia, Polonia), iar din anul 2011 se desfăşoară  şi în Republica Moldova de către Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova.

Formatori:

Participanţii la program vor fi instruiţi de către un grup de formatori autohtoni licenţiaţi de către CCI a RM şi CCI din Potsdam, formatori ce deţin grad ştiinţific de doctor în ştiinţe tehnice şi  un stagiu practic în domeniul energetic în Germania.

Limba de predare este română şi rusă.

Cusrul începe din 10 martie 2020, planificarea modulelor este de 2-3 zile pe săptămînă.

Cursul include 160 ore academice de lecţii teoretice şi 40 ore de lucru practic pentru elaborarea unui proiect în domeniul selectat. Forma de studii este cu frecvenţa la zi.

La sfârşitul cursului fiecare participant elaborează şi prezintă o lucrare practică în domeniul eficienţei energetice, la final vor fi înmânate certificate de tip european ce atestă susţinerea cu succes a examenului teoretic şi practic.

Costul investiţiei: pentru un participant constituie 13 285,00 MDL.

Telefon/Fax: (373 22) 23-52-94, 022 23 32 86, 069800112 E-mail:  seminar@chamber.md


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet

Logati-va cu una din retelele sociale pentru a crea un cont nou. Puteti modifica datele de acces si alege o parola dupa crearea contului.